Årets prisvindere på Aarhus BSS

Til årets sommerfest blev der traditionen tro uddelt priser til en række medarbejdere på Aarhus BSS. Her kan du møde årets forskere, årets underviser og årets administrative medarbejder.

20.08.2018 | Tine Bagger Christansen og Sinne B. Jakobsen

Tre af årets prismodtagere med Dekan Thomas Pallesen (Foto: Anders Trærup)

Årets forsker: Mia Skytte O'Toole, Psykologisk Institut (Foto: Anders Trærup)

Årets forsker: Maja Johannsen, Psykologisk Institut (Foto: Anders Trærup)

Årets underviser: Jesper Wulff, Institut for Økonomi (Foto: Anders Trærup)

Årets administrative medarbejder: Christel B. Mortensen, Institut for Økonomi (Foto: Annia Hoffmeyer)

Årets forsker

Mia Skytte O’Toole
Lektor, Psykologisk Institut

Hvor får du drivkraften fra til al den forskningsmæssige aktivitet og de mange projekter, du deltager i?
Det ved jeg faktisk ikke. Den er der, uanset om jeg prøver at fremkalde den eller ej. Men der er flere forskellige ting i mit arbejdsliv, der styrker den. Samarbejdet med gode kolleger om at lægge vores brik i et større puslespil; nysgerrigheden der følger de første analyser på et friskt datasæt, tanken om at optimere den psykologiske hjælp vi tilbyder mennesker forpint af angst og depression.

Hvad betyder det for dig at få prisen?
Jeg er glad over stolt over at modtage prisen, men ved samtidig, at 'min del' netop kun er en del af det at få en pris. Jeg har kunnet gøre selve arbejdet, men derfra er det ikke alene min fortjeneste. Der er jo både nogen, der skal lægge mærke til arbejdet, nominere en, og så skal ikke mindst heldet også følge en i et stærkt felt.

Kan du give et godt råd til andre forskere i forhold til, hvordan de kan nå så langt som du?
Gode idéer fødes i sparring med og samarbejde med andre, og det er vanskeligt og langsommeligt at drive alting op selv og helt fra bunden. Jeg har gode samarbejdspartnere både herhjemme og i USA, og det har udmøntet sig i nogle frugtbare og produktive samarbejder.

Hvad skal/kan du bruge anerkendelsen til?
I et hårdt ansøgningsfelt om diverse eksterne midler kan det fremadrettet givetvis være en fordel at have en sådan pris på CV'et. Aktuelt skal anerkendelsen, og det vederlag der følger med, bruges på et udlandsophold i Belgien og på at pilotere nogle nye idéer for at se, hvilke der kan bære frugt til et mere udfoldet forskningsprogram.

Årets forsker

Maja Johannsen
Postdoc, Videnskabelig assistent, Psykologisk Institut

Kan du give et godt råd til andre forskere i forhold til, hvordan de kan nå så langt som du?
I øjeblikket er jeg postdoc, og derfor har jeg (forhåbentlig) kun lige taget hul på min karriere. Men noget af det, jeg har lært som forsker, er vigtigheden og værdien af at gå til sit arbejde med grundighed – ikke at ’skære hjørner’ så at sige. Og accepten af, at forskning langt hen ad vejen er et slidsomt arbejde - og dermed at være villig til at lægge det arbejde, som kræves. Endelig har det været ubeskriveligt vigtigt for mig at være en del af en stærk forskningsenhed, hvor der er netværk og faglig vejledning af høj kvalitet, og hvor der har været gode muligheder for at indgå i givtige og lærerige samarbejder.

Hvad betyder det for dig at få prisen?
Det betyder rigtig meget for mig at få prisen både fagligt såvel som personligt. Forskningsverdenen er, synes jeg, på nogle punkter hård i den forstand, at den er vældig kompetitativ, og meget af ens arbejde som forsker handler om at være kritisk ift. ens arbejde mhp. at højne kvaliteten. Derfor er det enormt dejligt, når man også får anerkendelse for det, man laver. Der er jo nogen, der har indstillet én til prisen – hvilket betyder, at der er nogen, som bemærker ens arbejde og synes, man gør det godt.

Hvad skal/kan du bruge anerkendelsen til?
Personligt er anerkendelsen med til at give mig ekstra motivation for mit arbejde og det, jeg laver. Jeg håber også, at jeg kan bruge anerkendelsen til at formidle min forskning, både til andre forskere, men forhåbentlig også bredere til sundhedspersonale og patienter. Resultaterne af mit ph.d.-projekt har fx givet anledning til, at vi nu er i gang med et implementeringsprojekt på Kræftafdelingen, AUH, hvor patienterne får tilbudt psykologisk smertebehandling. På den måde er meget vigtigt for mig, at min forskning har en translationel værdi. Endelig vil jeg naturligvis bruge anerkendelsen, når jeg fremadrettet skal søge forskningsfonde, hvor prisen vil være med til at styrke mit CV.

Årets underviser

Jesper Wulff
Adjunkt, Institut for Økonomi

Hvad er en god underviser for dig?
Hvis jeg skal koge det helt ned, er en god underviser faktisk en, der kan gøre sig selv overflødig. En, der giver de studerende den rette vejledning, så de kan klare sig selv, selv opsøge viden og stille spørgsmål. Kernen i min undervisning er derfor at aktivere de studerende. Jo mere de selv har hænderne nede i stoffet, jo mere får de ud af undervisningen, og jo mere lærer de.

Du får megen ros for din brug af educational IT i din undervisning. Hvad er det, det kan bidrage med?
For mig er der uanede muligheder i EDU IT. Det har gjort, at jeg har kunnet vende klasselokalet helt om og skabe meget mere dialog og aktivitet. I stedet for traditionelle forelæsninger, laver jeg nu korte videoer, som de studerende kan se uden for undervisningen. Når vi mødes, kan vi bruge tiden meget mere aktivt. Vi kan diskutere emnerne og sparre med hinanden. Nogle studerende laver øvelser, mens andre hellere vil have hjælp til særlige problemstillinger. Undervisningen bliver mere målrettet den enkeltes behov, og man kan derfor løfte både top og bund.

Hvad tænker du om at blive årets underviser?
Det er en meget stor ære. Især fordi der er så mange andre dygtige undervisere på fakultetet. Det er også virkelig dejligt at blive anerkendt for noget, man brænder for. Jeg håber, at jeg kan inspirere andre til at prøve kræfter med EDU IT i undervisningen. Mange tror måske, at det skaber afstand mellem studerende og undervisere, men faktisk er det lige modsat. Det giver mulighed for meget mere dialog og kontakt.

Årets administrative medarbejder

Christel B. Mortensen, Institut for Økonomi

Hvad består dit arbejde i?
Jeg har faktisk rigtigt mange forskellige opgaver på instituttet. Jeg er pt linjekoordinator på cand.oecon.-uddannelsen, hvor jeg planlægger eksaminer og undervisning osv. Desuden har jeg en række HR-opgaver, hvor jeg bl.a. står for ansættelse af eksterne lektorer og studentermedhjælpere i samarbejde med sektionerne og HR. Jeg arbejder også med vores timeregistreringssystem på instituttet. Og så er jeg desuden instituttets flyttekoordinator. Det er dejligt, for jeg trives med at have et varieret arbejde og en stor kontaktflade på tværs af instituttet og i administrationen.

Hvordan er man en god administrativ medarbejder?
Det er svært at svare på, synes jeg, men jeg tror, at det er en kombination af mange forskellige ting. For mig handler det om kunne lide at arbejde med mennesker, være hjælpsom og møde folk, hvor de er. Og om at kunne se alle sider af en sag og være åben over for nye opgaver. Det handler også om tage ansvar og turde adressere nogle problemer – selvfølgelig altid med en problemløsende tilgang.

Hvad betyder det for dig at få prisen som årets administrative medarbejder?
Det er helt vildt. Jeg synes, at jeg har så mange dygtige kollegaer, der også har fortjent den. Men jeg er meget stolt over, at der er mange, der synes, at jeg er en god kollega og gør et godt stykke arbejde. Det er jeg rigtigt glad for!

Aarhus BSS