Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra dekan Thomas Pallesen

For dekan Thomas Pallesen var 2016 et år, hvor der omsider kom en afklaring på fakultetets overordnede struktur. I 2017 glæder han sig blandt andet til at tage fat på de internationale akkrediteringer og fakultetets samlede uddannelsesportefølje.

Foto: Aarhus BSS Kommunikation, Morten Rømer Holm

Hvad har for dig været de to vigtigste begivenheder her på Aarhus BSS i 2016?

At der nu er kommet en afklaring omkring Institut for Erhvervskommunikation er bestemt noget af det, som jeg er mest tilfreds med. Det har været en lang proces, som først blev afsluttet for sprogfagene i juni og for virksomhedskommunikationsdelen af instituttet her i december. Jeg ved også, at det har været en hård proces for de mange involverede, og derfor er det godt for alle parter, at der nu er kommet ro på og folk kan se fremad.

En anden ting, som jeg er rigtig glad for er, at vi 2016 har haft en god dialog med det administrative center og de forskellige funktionschefer. Sammen har vi kigget på, hvilke opgaver, der skal løses, og hvilke vi skal prioritere. Vi udtog fire områder til nærmere analyse nemlig Biblioteket, CUL, Eksterne Relationer og Studier, og selvom vi ikke er helt i mål endnu, er vi rigtig tæt på at have en administration, som både er mere effektiv og samtidig mere responsiv over for institutternes forskellige ønsker og behov.

Hvilke områder vil du især have fokus på i 2017?

Når jeg ser frem mod 2017, er der særligt tre ting, som jeg glæder mig til.

Den første er arbejdet med de internationale akkrediteringer, som skal fornyes her i 2017. Aarhus BSS har jo lige nu en helt særlig EQUIS-akkreditering, som kun dækker tre af vores institutter, men jeg håber og tror på, at vi i 2017 kommer i mål med en fuld akkreditering. Særligt fordi vi har øget samarbejdet på tværs af vores institutter og dermed tydeligere viser den bro, der er mellem de mere traditionelle business videnskaber og samfundsvidenskaberne på vores fakultet. Men også fordi vi har øget synligheden af Aarhus BSS blandt andet gennem vores profileringsstrategi. Så jeg glæder mig meget til en konstruktiv dialog med EQUIS-teamet, når de besøger os første gang her til efteråret.

Den anden ting, jeg ser frem til er, at vi i fakultetsledelsen i løbet af foråret går i gang med at se på fakultetets samlede uddannelsesportefølje. Det er første gang, at vi på Aarhus BSS tager et samlet blik på alle vores uddannelser, hvad der måtte mangle og hvad der evt. skal justeres. Det overblik vil give os et godt afsæt for at skabe en endnu stærkere uddannelsesportefølje på tværs af fakultetet.

Udover disse to ting, ser jeg også frem til at komme i gang med at implementere vores nye strategi, som træder i kraft her i 2017. Et af strategiens fire fokusområder er at øge vores internationale udsyn blandt andet ved at tiltrække udenlandske forskere og studerende. Vi har netop vedtaget en spouse-ordning, som gør det nemmere for de udenlandske forskeres ægtefæller at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.  For mig at se er input og viden udefra med til at løfte os som fakultet og øge kvaliteten af vores uddannelser og forskning, som er vores to kerneopgaver og derfor også helt naturligt to af strategiens fokusområder.

Det sidste fokusområde i strategien, og ét som også vil fylde meget i 2017, er vores eksterne samarbejdspartnere, som vi på Aarhus BSS er i løbende dialog med omkring vores uddannelser, og omkring hvorvidt uddannelserne lever op til kravene på arbejdsmarkedet. Som en del af Aarhus Universitet har vi et stort ansvar for at levere den fremtidige arbejdskraft til det offentlige og private erhvervsliv, og en af vores fornemmeste opgaver er at uddanne studerende, som kommer i gode jobs, når de er færdige, og som også gerne bevarer en livslang relation til fakultetet. Begge dele kan vi blandt andet sikre gennem et tæt og konstruktivt samarbejde med vores alumner, samarbejdspartnere og i det hele taget verden omkring os.

Hvad vil du gerne afslutningsvist sige til medarbejderne her på tærsklen til det nye år?

Selvom jeg lige nu fremhæver en ting, som vi skal gøre bedre, er det vigtigt at slå fast, at vi allerede gør mange rigtigt gode ting her på Aarhus BSS. Vi har nogle utroligt dygtige og engagerede medarbejdere, som alle yder et stort stykke arbejde hver dag.  En stor tak for det!

Men samtidig ligger det jo i vores organisations DNA, at vi altid gerne vil gøre tingene lidt bedre, og at vi hele tiden kigger på, om vi kan gøre tingene anderledes. Vi må aldrig bare stille os tilfreds.

Det gælder for eksempel et område som eksterne bevillinger, som vi stadig kan blive bedre til at hjemtage på fakultetet. Eksterne midler er et redskab, som kan være med til at løfte kvaliteten af vores uddannelser og forskning, og jeg kunne godt tænke mig, at vi på Aarhus BSS i højere grad prioriterer at søge eksterne midler. I dag er der stor forskel på, hvordan de forskellige institutter arbejder med dette, men med al den interessante forskning, vi har gang i på fakultetet, kunne mange flere sagtens tage denne opgave på sig.