Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra dekan Thomas Pallesen

Dekan Thomas Pallesen ser tilbage på 2018 som nok et interessant år med mange gode takter for fremtiden. Og frem til et år, hvor kimen skal lægges til flere tværfaglige samarbejder på uddannelsesområdet.

Foto: Sinne Brandt Jakobsen

Hvad vil du gerne fremhæve fra året, der er gået på Aarhus BSS?

I efterårets Campus 2.0-proces kom der mange gode forslag fra både medarbejdere og studerende, som nu skal tænkes ind i en større proces. Vores indspil til rektor indeholder meget af det, der kendetegner Aarhus BSS. Blandt andet vil vi gerne, at fremtidens campus giver forskere og studerende mulighed for at være tæt på hinanden. Og at campus indeholder et auditorie med stor kapacitet, da vi er overbeviste om, at auditoriet ikke har udspillet sin rolle i moderne universitetsundervisning. Særligt nu, hvor de mange e-læringsværktøjer giver mulighed for interaktiv undervisning. Samtidig vil et stort auditorie også kunne bruges til de mange erhvervsrettede arrangementer, der foregår på Aarhus BSS og i stigende grad også på de tre andre fakulteter. På kort form; der er udbredt Aarhus BSS ønske om en ny S-bygning med et tilknyttet auditorium.

Udnævnelsen af de tre associate deans, som alle skal bidrage med viden og input inden for et særligt område i en afgrænset periode, er ligeledes et aktiv for hele fakultetet. Det er en også en fleksibel og billig løsning, som løbende kan tilpasses fakultetets faglige behov. Vi er glade for, at de involverede forskere og Ulrik Federspiel har sagt ja til opgaven. At Ulrik tillige i år meget velfortjent blev udnævnt til universitetets æresalumne, er vi meget glade for.

Endelig vil jeg gerne fremhæve årets karriereundersøgelse, som viser, at vores kandidater klarer sig flot – også sammenlignet med andre universiteter. Det er jeg naturligvis rigtig glad for, da et af de væsentligste mål med vores forskningsbaserede uddannelser er at uddanne kandidater, som er attraktive på arbejdsmarkedet og får gode og vellønnede jobs både i Danmark og internationalt.

Hvilke særlige udfordringer og opgaver ser du for dig i 2019?

Vi har netop fået at vide, at uddannelsen i HA Psyk. sandsynligvis ikke bliver til noget. Derfor har vi nu en hel særlig opgave i at få omsat de gode ideer, der ligger bag samarbejdet mellem psykologi og business og økonomi, på en anden måde. Perspektiverne er jo uforandrede, og vi skal ikke lade os slå ud – blot finde en anden løsning. Der er forskellige ideer til, hvordan vi kommer videre, og dem glæder vi os til at drøfte med de involverede institutter.

Der kan også være en ide i, at få politologien knyttet tættere sammen med nogle af de andre fagområder på fakultetet. At navigere i en moderne forretningsverden kræver en vis fornemmelse af politik, især i større virksomheder. Større virksomheder navigerer ofte politisk og samarbejder med myndighederne nationalt og internationalt for at fremme deres interesser. Mange gange er de faktisk politiske aktører i sig selv. Det er derfor oplagt at styrke samarbejdet mellem business og politologien, især når vi har dygtige forskere og undervisere inden for begge. Det vil vi sammen med de involverede institutter kigge nærmere på i året, der kommer.

Endeligt skal vi blive bedre til at optage de gode udenlandske studerende. På grund af den internationale dimensionering er det nu den eneste måde, hvorpå vi kan løfte kvaliteten af vores internationalisering, som jo stadig er et af vores og AU’s strategiske mål. Vi mister givetvis i dag en del potentielle internationale studerende på grund af vores optagelsessystem, og vi arbejder lige nu sammen med AU’s administration om at lave et system, der giver de internationale studerende hurtigere svar på deres ansøgning om optag.

Internationaliseringen vil dermed i højere grad også flugte med vores generelle målsætning om at optage og uddanne studerende, som har en kvalitet, der gør dem attraktive for arbejdsmarkedet og samtidig øge de internationale studerendes muligheder for at blive i landet, når de har afsluttet deres uddannelse.

Hvad vil du gerne sige til medarbejderne her til sidst?

Jeg vil gerne sige tak til alle medarbejdere for indsatsen i året, der er gået – VIP såvel som TAP. Der sker hele tiden interessante ting både på institutterne og på tværs af fakultetet. De fleste projekter er vokset op nedefra, og det skal de blive ved med. Som dekanat kan vi være med til at skabe rammerne for et mødested mellem vores forskere med deres forskellige fagligheder. De nybrud, der forhåbentlig kommer ud af det møde, kommer i første række fra de forskere, der er involveret. Det er vi meget bevidste om.