Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord – fra dekanens bord

Årsskiftet nærmer sig, og det er en anledning til at se både frem og tilbage. Tilbage på et godt år for Aarhus BSS, hvor vi også har taget hul på nogle væsentlige udfordringer. Og frem på 2016, hvor vi skal styrke Aarhus BSS yderligere.

For mig har 2015 været et spændende og travlt år. I juli tiltrådte jeg som dekan, og samtidig har jeg fungeret som institutleder på Institut for Økonomi. Det har af og til været en stor mundfuld, men jeg føler mig samtidig privilegeret over det indblik, jeg har fået i dagligdagen på Institut for Økonomi.

Med et fuldtalligt og kompetent nyt hold kan vi få taget hul på at løse nogle af de udfordringer, der trænger sig på.

Her ved indgangen til 2016 håber jeg på, at vi snart har det nye hold i fakultetsledelsen her på Aarhus BSS på plads. Vi har fået besat de to prodekan-stillinger. På Psykologisk Institut har Jan Tønnesvang efter gammel aftale har afløst Carsten Rene Jørgensen som institutleder. Tilbage står at ansætte de to institutledere for henholdsvis Institut for Økonomi og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. Med et fuldtalligt og kompetent nyt hold kan vi få taget hul på at løse nogle af de udfordringer, der trænger sig på.

Når jeg kigger ind i 2016, vil vi i fakultetsledelsen have hovedfokus på fem områder:

For det første skal vi finde den bedste løsning på, hvordan sprog- og kommunikationsuddannelserne på Institut for Erhvervskommunikation skal fortsætte. Vi har haft en rigtig god dialog, men jeg er også klar over, at det har været en langstrakt proces med stor usikkerhed for de involverede, og derfor er mit håb også, at vi relativt tidligt i det nye år kan indstille et forslag til universitetsbestyrelsen til, hvordan organiseringen skal være fremover.

For det andet rykkede administrationen tilbage på fakulteterne i starten af i år. Det er noget, jeg personligt er glad for, fordi jeg tror, nærheden betyder noget, og jeg tror, det er med til at binde fakultetet bedre sammen. Men med den nye organisering er det også vigtigt at fokusere på, hvad der skal prioriteres i administrationen, og hvordan vi får de stærkest mulige bånd mellem institutter og administration. Det vil vi i fakultetsledelsen indlede en dialog om i det nye år – ja, faktisk er vi allerede startet her i november med at mødes med funktionscheferne for administrationen.

Det er fortsat en betydelig udfordring at komme i mål med fremdriftsreformen og reduktionen af studietiderne uden at det svækker kvaliteten af uddannelserne og det gode studiemiljø på Aarhus BSS.

For det tredje vedtog universitetsledelsen i 2015 en strategi, der har til formål at styrke business-området, og den skal vi til at udmønte i det nye år. Det handler dels om at sikre, at vi fortsat er i stand til at rekruttere gode forskere og dygtige studerende til business-området, og dels om at blive endnu bedre til at opdyrke og pleje vores omverdensrelationer, fx til virksomheder her i lokalområdet.
I den forbindelse skal vi også videreudvikle strategierne for de enkelte institutter og sikre, at de er i tråd med strategien på universitets- og fakultetsniveau. Udfordringen med at fremme god forskning, der offentliggøres i attraktive publikationer, øge de eksterne midler og rekruttere internationale forskere, undervisere og studerende er ikke nødvendigvis den samme på alle institutter, og derfor ser jeg frem til at drøfte med fakultetsledelsen og institutlederne, hvilken retning de enkelte institutter skal bevæge sig de kommende år.

For det fjerde vil jeg sammen med den øvrige fakultetsledelse sætte gang i overvejelser over den nuværende økonomimodel, der jo er decentral på institutniveau – med nogle enkelte undtagelser som eksempelvis ph.d.-skolen – og vi vil undersøge, om der er behov for at justere denne model. Denne analyse er ikke gået i gang endnu, men bliver et arbejde, som fakultetsledelsen går i gang med i det nye år.

For det femte bliver der også i 2016 arbejdet intensivt på at sikre institutionsakkrediteringen af AU, ligesom det fortsat er en betydelig udfordring at komme i mål med fremdriftsreformen og reduktionen af studietiderne uden at det svækker kvaliteten af uddannelserne og det gode studiemiljø på Aarhus BSS. 

Det er vigtigt for mig at sige, at status på Aarhus BSS anno 2015 er, at vi har et rigtig godt fundament.

Det er vigtigt for mig at sige, at status på Aarhus BSS anno 2015 er, at vi har et rigtig godt fundament. Vi kan fx fint måle os med vores konkurrenter, når vi ser på de eksterne bevillinger, vi får, ligesom vi anses for en stadigt mere attraktiv uddannelsesinstitution, hvilket væksten i antallet af 1. prioritetsansøgninger gennem de seneste år vidner om – i år havde godt 3700 studerende os som 1. prioritet.

Opgaven i 2016 er således at udvikle vores styrkepositioner og blive bedre til det, vi er knap så gode til.

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god jul og et godt nytår, og jeg håber, I ligesom jeg glæder jer til at gå et nyt år i møde!

Thomas Pallesen