Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard

Efter et år, hvor der endelig er kommet afklaring på fakultetets struktur, glæder prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard sig til at fokusere på kerneopgaverne forskning og uddannelse i 2017. Og til at se på, hvordan man øger kvaliteten af forskningen - og hvordan man i det hele taget måler kvalitet.

Foto: Aarhus BSS Kommunikation, Morten Rømer Holm

Hvad har for dig været de to vigtigste begivenheder her på Aarhus BSS i 2016?

Den vigtigste begivenhed må helt klart være afklaringen omkring Institut for Erhvervskommunikation, og at der dermed endelig er kommet ro på fakultetets organisatoriske struktur. Nu kan vi ledelsesmæssigt se fremad og koncentrere os om vores to kerneopgaver; forskning og uddannelse.

Jeg er desuden rigtig glad for, at vi i år har fået sat gang i et godt og tæt samarbejde mellem Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi, som jo er de to business-tunge institutter på Aarhus BSS med (snart) fælles adresse på Fuglesangs Allé. Vi har fået skabt et godt arbejdsforum mellem dekanatet og de to institutledelser, hvor vi har faste møder og får diskuteret alle vigtige emner. Formålet er at øge samarbejdet mellem de to institutter, både hvad angår forskning, uddannelse og eksterne relationer.

Hvilke områder vil du især have fokus på i 2017?

Her vil jeg gerne fremhæve tre ting, som for mig kommer til at præge 2017.

Først og fremmest ser jeg meget frem til arbejdet omkring et af AU’s satsningsområder, nemlig at styrke fagligheden i business-disciplinerne her på Aarhus BSS. Arbejdet er allerede sat i gang, men kadencen skal op og implementering af tiltag skal påbegyndes hurtigt i det nye år. Helt konkret styrker vi fagligheden ved blandt andet at øge rekrutteringen inden for businessområderne og særligt på Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi. Her tænker jeg også inden for feltet virksomhedskommunikation, som jo fra 1. januar også er en del af Institut for Virksomhedsledelse.  

I forlængelse af det har vi flytterokaden, hvor både Institut for Virksomhedsledelse og virksomhedskommunikationsdelen af Institut for Erhvervskommunikation flytter til Fuglesangs Allé og dermed fysisk samles med Institut for Økonomi. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at de to business-tunge institutter allerede fra starten får etableret en kultur, som fremmer et godt fagligt samarbejde og fællesskab på tværs af fagområderne. Det vil komme både forskning og uddannelser på businessområdet til gode, og det skal vi arbejde målrettet på gennem hele året.

Endelig skal vi – nu hvor fakultetets organisation er på plads – have mere fokus på, hvordan vi generelt hæver kvaliteten af vores forsknings-output - eller måske snarere vores forskningsindsats. Det ser jeg som vores helt klare formål. Nu er kvalitet jo en svær ting at måle, og for mig er det vigtigt ikke at stirre sig blind på antallet af BFI-point, eksterne kroner eller citationer. Vi har brug for en mere flerdimensionel måde løbende at måle kvalitet på, hvor vi også ser på forskernes samlede forskningsindsats, når vi rekrutterer og laver incitamentsordninger. Sagt på en anden måde, er en professor jo ikke bare forsker, men har også mange andre opgaver som f.eks. at være mentor for juniorforskere. Det mener jeg også er en del af den samlede og langsigtede forskningsindsats, som vi skal tage med i betragtning, når vi måler kvalitet. Og det skal vi arbejde meget mere med fremadrettet.

Hvad vil du gerne afslutningsvist sige til medarbejderne her på tærsklen til det nye år?

Når jeg kommer væk fra ledelsesgangen og rundt på de forskellige institutter ved Aarhus BSS mærker jeg tydeligt den energi og store indsats, som alle medarbejdere lægger for dagen. Jeg synes, at det er helt fantastisk at opleve, og det vil jeg gerne sige tak for!