Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

Årets sidste ord fra prodekan for uddannelse Per Andersen

Her kigger prodekan for uddannelse Per Andersen tilbage på et år, hvor Aarhus BSS er nået langt med kvalitetssikring af uddannelserne og frem til 2017, hvor det blandt andet handler om at øge de studerendes karriereparathed.

Foto: Aarhus BSS Kommunikation, Morten Rømer Holm

Hvad har for dig været de to vigtigste begivenheder her på Aarhus BSS i 2016?

I år har den nationale institutionsakkreditering fyldt rigtig meget. Mange mennesker har været involveret i processen både på hele AU og på Aarhus BSS, og alle har gjort et kæmpe stykke arbejde. Jeg synes, at vi har gjort en rigtig god figur, og uanset om vi får en fuld eller betinget akkreditering, har vi lært utroligt meget af selve processen. Vi har fået rullet et velfungerende kvalitetssystem ud på vores uddannelser, og vi bliver hele tiden skarpere på, hvordan vi kan arbejde systematisk, strategisk og målrettet med at kvalitetssikre uddannelserne til gavn for både studerende, undervisere og fakultetet som helhed.

En anden vigtig begivenhed har været afklaringen omkring sproguddannelserne. Fra et fagligt synspunkt er jeg rigtig glad for, at sproguddannelserne nu bliver en del af et endnu stærkere fagmiljø, når de 1. januar samles ét sted. Afklaringen gør også, at vi nu kan fokusere på de uddannelser, som vi skal fortsætte med på Aarhus BSS.  Derfor glæder jeg mig til at få igangsat en proces i det nye år, hvor vi drøfter mulighederne med de studerende og underviserne om, hvordan vores kommunikationsportefølje kan se ud.

Hvilke områder vil du især have fokus på i 2017?

Der er især tre ting, jeg gerne vil fremhæve.

For det første går fakultetsledelsen i det nye år i gang med at se på den samlede uddannelsesportefølje på Aarhus BSS. I den forbindelse skal vi også have set på studienævnsstrukturen på de forskellige uddannelser, så vi kan sikre en fornuftig struktur og repræsentation i studienævnene – især fordi, der er kommet mange nye uddannelser til. For mig er det meget vigtigt, at de studerende og underviserne på de forskellige uddannelser er godt repræsenteret i studienævnene, så studienævnene netop er tæt på dem, det handler om.

For det andet er jeg rigtig glad for, at vi i 2017 kommer til at fokusere på at øge de studerendes karriereparathed, som en del af et større AU-projekt, Karriereklar, der skal styrke broen mellem uddannelse og karriere. Rent praktisk handler det om, at vi forbereder vores kandidater bedre til arbejdsmarkedet og giver dem en række bredere kompetencer, der kan supplere grundfagligheden i vores uddannelser. Det kan for eksempel være gennem mere projektarbejde, tværfagligt samarbejde og mere praktisk erfaring med nogle af de forskellige tekstgenrer, som de studerende vil møde, når de kommer ud på en arbejdsplads.

Endelig vil der i 2017 være meget fokus på Educational IT og på, hvordan vi kan understøtte de studerendes læring gennem forskellige teknologier. Digitale muligheder er kun et blandt flere redskaber i den pædagogiske værktøjskasse, og på Aarhus BSS har vi et rigtigt godt fundament for Educational IT, da mange af vores undervisere allerede har stiftet kendskab med nogle af mulighederne gennem forskellige kurser. Nu skal vi så have omsat al denne gode viden til forskellige aktiviteter på tværs af fakultetet.

Hvad vil du gerne afslutningsvist sige til medarbejderne her på tærsklen til det nye år?

I forbindelse med institutakkrediteringen har jeg været rundt på rigtigt mange institutter i løbet af det sidste år. Her har jeg oplevet en rigtig god energi blandt medarbejderne, en kæmpe vilje til at løfte opgaverne og en stor nysgerrighed på at arbejde med at gøre vores uddannelser endnu skarpere. Det har været virkeligt dejligt at opleve!