Aarhus BSS får royalt center om offentlig ledelse

Et nyt tværfagligt center om offentlig ledelse åbner ved Institut for Statskundskab på Aarhus BSS i maj 2018. Centret inddrager forskere fra alle fakultetets institutter og får tilknytning af H.K.H. Kronprins Frederik. Det giver god mening, for som centerleder Lotte Bøgh Andersen siger, er han jo også en offentlig leder – om end en noget usædvanlig en af slagsen.

15.03.2018 | Ingrid Marie Fossum

Det nye center vil være placeret i universitetets ældste bygning, bygning 1340, hvor Kronprins Frederiks oldefar Kong Christian X lagde grundstenen til universitetet i 1932. Klik for stort billede. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Det er med store ambitioner, at professor i statskundskab Lotte Bøgh Andersen stiller sig i spidsen for det nye center på Aarhus BSS Crown Prince Frederik Center for Public Leadership. Offentlig forvaltningsforskning på Institut for Statskundskab, Aarhus BSS er allerede anerkendt som verdens sjette bedste, og med navnevalget læner centret sig op ad forbilledet fra Harvard Kennedy School: Center for Public Leadership.

Centret åbner d. 23. maj i år og bliver det første royale center på Aarhus BSS, i det H.K.H. Kronprins Frederik lægger navn og omdømme til. Desuden ønsker Kronprinsen at være tilknyttet centret som medlem af dets governance committee.

Broen mellem forskning i verdensklasse og offentlig ledelse i praksis

Målet er, at centret gennem sin forskning og formidling skal bidrage til forbedret ledelse i den offentlige sektor til gavn for samfund og borgere.

”Med centret får vi endnu bedre muligheder for at fortsætte med at lave international topforskning inden for offentlig ledelse. Og ved at styrke udviklingen af lederne og ledelse i den offentlige sektor kan vi bidrage til, at lederne skaber bedre resultater i de offentlige institutioner,” siger Lotte Bøgh Andersen.

I dag styrker Aarhus BSS udviklingen af ledere gennem f.eks. lederuddannelser som Master i offentlig ledelse. Fremover vil studerende allerede på bachelor-niveau lære, hvordan man udøver god ledelse.

”Som center skaber vi værdi ved hele tiden at sætte os i dialog med de studerende, forskere, governance-komiteen og de offentlige ledere om anvendelsen af forskningen. Vi kommer til at samarbejde tæt med såvel kommuner og regioner som statslige organisationer og lederorganisationer. Vores ledelsesforskning skal ud at arbejde i de offentlige organisationer,” siger Lotte Bøgh Andersen.

Tværfaglige samarbejder med internationalt udsyn

Ifølge centerledelsen skal man trække på flere fagligheder for at skabe god offentlig ledelse. Derfor bidrager forskere fra alle institutter på Aarhus BSS og også forskere fra Arts og Health til det nye center.

”Vi har selvfølgelig statskundskab, hvor forskningsfeltet offentlig forvaltning ligger i verdenstoppen. Desuden har vi økonomer, der er stærke analytikere og eksperter i at trække på registerdata. Det bruger vi bl.a. til at undersøge, om ledelsen har en effekt: Bliver børnene bedre i skole? Kommer de arbejdsløse i arbejde? Forskere fra virksomhedsledelse bidrager med samspillet mellem den offentlige og den private sektor, BTECH har gode erfaringer med at samarbejde med praktikere, og fra psykologi trækker vi på organisationspsykologerne. Jura er også vigtigt, for der er masser af juridiske aspekter ved at skabe god offentlig ledelse,” siger Lotte Bøgh Andersen.

Det er centerledelsens ambition, at bedre forskning i et stærkere og endnu mere tværdisciplinært miljø vil bidrage til at tiltrække topforskere fra hele verden. Centret vil få tilknyttet to-tre gæsteprofessorer og give ti forskere mulighed for forskningsophold på førende universiteter i udlandet i den femårige periode, som centret har fået bevilliget midler til.

Centret vil desuden styrke mobiliteten fra Danmark til de bedste internationale universiteter til gavn for de studerende. Blandt andet vil 20 studerende fra Aarhus BSS få mulighed for at komme på udveksling til førende universiteter i udlandet.

Kronprinsen får særlig rolle

Det nye center vil være placeret i universitetets ældste bygning, bygning 1340, hvor Kronprins Frederiks oldefar Kong Christian X lagde grundstenen til universitetet i 1932.

H.K.H. Kronprins er cand.scient.pol. fra Institut for Statskundskab og har desuden læst statskundskab ved Harvard University i 1992-1993. Han har tilkendegivet, at han ønsker at deltage i centrets ledelse og følge og præge centrets aktiviteter. Det sker via centrets governance committee, en slags bestyrelse.

”Kronprinsen har jo selv en offentlig lederopgave – om end en noget usædvanlig af slagsen,” siger kommende centerleder Lotte Bøgh Andersen, som er meget beæret over samarbejdet.

Ud over Kronprins Frederik består governance-komiteen af rektor Brian Bech Nielsen, dekan Thomas Pallesen, institutleder ved Institut for Statskundskab Peter Munk Christiansen, professor Sandra Groeneveld fra Leiden University, professor Donald P. Moynihan fra University of Wisconsin-Madison samt repræsentanter for centrets donor. Komiteen vil mødes en gang årligt og bistå centrets ledelse med rådgivning og sparring i forhold til centrets aktiviteter.

Centret er blevet muligt med en betydelig donation fra Købmand Herman Sallings Fond.

Officiel åbning d. 23. maj 2018

I anledningen af H.K.H. Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag foretager Kronprinsen selv åbningen af Crown Prince Frederik Center for Public Leadership. Det bliver med stor fest i Aulaen og senere officiel åbning ved bygning 1340, hvor der bliver afsløret et kunstværk, som er Regeringen og Folketingets gave til jubilaren, samt et kunstværk doneret af Ny Carlsbergfondet. Både H.K.H. Kronprins Frederik og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind holder taler. Inden selve åbningen har man mulighed for at deltage i workshops om offentlig ledelse. Man kan også deltage, selvom man ikke er meldt til den officielle åbning.

Yderligere info:

Aarhus BSS