Aarhus BSS Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS spidser pennen i kampen om de store bevillinger

Aarhus BSS har netop introduceret en ny intern peer review model, som skal styrke kvaliteten af ansøgningerne til Sapere Aude, ERC og Danmarks Grundforskningsfond. Formålet er at øge fakultetets hjemtag af eksterne midler, fortæller prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard.

Foto: Colourbox

Der er hård kamp om de danske og europæiske forskningsmidler, og kravene til en god ansøgning er mange. Den skal være af højeste faglige kvalitet, være gennemarbejdet og velargumenteret, og ikke mindst i stand til at overbevise et bredt bedømmelsespanel om, at selve forskningen gør en forskel, der rækker ud over ens eget fagfelt.

For at styrke kvaliteten af de ansøgninger, der udgår fra fakultetet, har Aarhus BSS netop introduceret en intern peer review model. Fremover skal alle ansøgninger til Sapere Aude, ERC og Danmarks Grundforskningsfond bedømmes af tre seniorforskere på tværs af fakultetet. Inden det interne peer review, skal institutterne selv sørge for at screene ansøgninger og sikre feedback fra fagfæller. Der er altså lagt op til en langt mere systematisk proces end tidligere, fortæller prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard:

”Som fakultet er vi nødt til at øge vores hjemtag af eksterne midler, da de bliver en mere og mere vigtig finansieringskilde for vores forskning,” siger han. ”Konkurrencen er benhård, og der stilles meget høje krav til den gode ansøgning. Vi skal derfor arbejde målrettet på at styrke kvaliteten af vores ansøgninger og gøre dem skarpere og mere fokuserede. Det interne peer review er et vigtigt skridt på vejen, da vi her forsøger at simulere en reel bedømmelsessituation. Dermed giver vi ansøgerne rigtig gode muligheder for at forbedre deres ansøgning, inden de sender den afsted.”

Kunsten at overbevise bredt

I forbindelse med den nye interne peer review model er der nedsat en pulje af seniorforskere på tværs af fakultetet (to fra hvert institut), som på skift skal fungere som interne reviewers. Når en ansøgning har været igennem den interne screening på instituttet, sendes den videre til dekanatet, som udvælger det interne peer review-udvalg. Udvalget læser ansøgningen igennem og giver ansøgeren feedback i god tid inden ansøgningsfristen. Typisk består udvalget af en forsker fra ansøgerens egen faglige baggrund og to fra andre fagområder.

Ifølge professor Christoffer Green-Pedersen fra Institut for Statskundskab, som er med i puljen af interne reviewers, er det vigtigt, at det interne udvalg er bredt sammensat:

”I virkelighedens verden består bedømmelsespaneler jo også af folk fra mange forskellige fagligheder,” fortæller han. ”Som ansøger skal man derfor kunne motivere sin ide til et bredere publikum og formidle sit bidrag, så det giver mening for andre end ens egne fagfæller. Når man får andre faglige øjne på ens ansøgning opdager man tit ting, som ens fagfæller aldrig ville have bidt mærke i. Samtidig skal ansøgningen jo også være fagligt funderet, og det kan være en meget svær balance.”

En god ansøgning kræver tid

Både Per Baltzer Overgaard og Christoffer Green-Pedersen understreger, at det at skrive en god ansøgning er en krævende proces.  Faktisk kræver det lige så meget arbejde som at skrive en god forskningsartikel, pointerer Christoffer Green-Pedersen. Som ansøger bør man derfor gå i gang i god tid, hvilket der også lægges op til med den nye peer review proces. Institutterne har nemlig et ansvar for løbende og i god tid at informere om calls og ansøgningsfrister. Det skulle i sidste ende også gerne inspirere flere forskere til at søge de større virkemidler, siger Per Baltzer Overgaard:

 ”Vi har rigtig mange dygtige forskere her på fakultetet, og jeg kunne godt tænke mig, at endnu flere får mod på at søge de store og elitære virkemidler. Også meget gerne flere af vores unge talentfulde forskere. For dem er et ERC Starting Grant jo en oplagt mulighed, ”afslutter han.

Hvem er de interne reviewers?

Professor Peter Lindgren (BTECH)
Lektor Sofoklis Kyriazakos (BTECH)
Professor Nabanita Datta Gupta (ECON)
Professor Helena Skyt Nielsen (ECON)
Professor Klaus G. Grunert (MGMT)
Professor Erik Reimer Larsen (MGMT)
Professor Christoffer Green-Pedersen (PS)
Professor Jens Blom-Hansen (PS)
Professor Dorthe Berntsen (PSY)
Professor Vibeke Frank (PSY)
Professor Tine Sommer (LAW)

Pr. 29. juni 2018