Aarhus BSS Studier overtager administration af Søauditorier, Aula og Vandrehal

Fremover skal alle på AU henvende sig til Aarhus BSS Studier, når de ønsker at booke Søauditorierne, Aulaen og Vandrehallen.

01.07.2015 | Mette Gebauer Johannsen

Der er samtidig lavet et nyt sæt overordnede retningslinjer for, hvordan man booker lokalerne, og hvordan der vil blive prioriteret i bookingønskerne.

Hvordan booker man?

Hvis man ønsker at booke Søauditorierne, Aulaen og Vandrehallen skal man sende en mail til studieplan.bss@au.dk med følgende oplysninger:

  • Antal eller størrelse på det/de ønskede lokale(-r)
  • Dato og tidspunkt
  • Antal deltagere i arrangementet
  • Kort beskrivelse af arrangementet
  • Ansvarligt institut/fakultet/VD-område/ekstern part samt kontaktperson (navn, mail, tlf.nr) for arrangementet

Frister for booking

De overordnede frister for booking er:

  • Efterår: lokaleønsker skal sendes til studieplan.bss@au.dk senest 15. april.
  • Forår: lokaleønsker skal sendes til studieplan.bss@au.dk senest 15. oktober

 > Se de detaljerede retningslinjer og få mere information om bookingprocessen 

NB! Informationerne i pdf'en vil blive lagt på Studieplans sider på Medarbejderservice inden semesterstart. Siderne er i øjeblikket i gang med at blive omstruktureret - derfor denne midlertidige løsning.

Aarhus BSS