Arbejdet med strategiske mål og midler er skudt i gang

Hovedområdet skal have en samlet strategi på plads omkring årsskiftet. I den forbindelse er et diskussionsoplæg fra fakultetsledelsen nu sendt ud til alle institutter.

22.09.2011 | Marianne Gammelgaard

Dekan Svend Hylleberg udsendte 16. september et diskussionsoplæg til strategiske mål og midler for Business and Social Sciences. Oplægget er udarbejdet af fakultetsledelsen på et seminar i slutningen af august og på efterfølgende fakultetsledelsesmøder.

Målet med oplægget og den kommende proces er at kunne godkende en endelig strategi for Business and Social Sciences i midten af januar 2012.

Kommentarer er velkomne

Dekanatet vil i perioden 27. september - 14. oktober besøge alle institutter for blandt andet at drøfte fakultetsledelsens diskussionsoplæg med medarbejderne.

Medarbejderne på institutterne er nemlig inviteret til at bidrage med forslag og kommentarer til de beskrevne mål og midler, der ligger i oplægget. Deadline for institutternes bidrag er den 25. oktober, hvor alle input vil blive afleveret til dekanen.

Institutterne organiserer selv de forestående dialoger, som fx kan ske i form af seminarer. Fakultetsledelsen forventer, at instituttets medarbejdere, studenterrepræsentanter og – hvis det er relevant - også aftagerrepræsentanter bliver inddraget i diskussionerne.

Endnu en høring

Institutternes input til oplægget vil blive diskuteret på et fakultetsledelsesseminar den 4. november. Fakultetsledelsen udsender umiddelbart herefter et revideret oplæg til høring blandt medarbejdere, studerende, de to akademiske råd, samarbejdsudvalgene og aftagere.

Gennem hele processen vil de to akademiske råd og samarbejdsudvalgene blive informeret.

Aarhus BSS