Aarhus BSS Nyheder fra ledelsen

Associate Dean Andrea Carugati: Digitalisering kan disrupte alle fagligheder

Professor Andrea Carugati fra Institut for Virksomhedsledelse har siden 1. september været fakultetets Associate Dean for digitalisering. Han skal arbejde for at gøre digitalisering til en integreret del af fakultetets uddannelser, så de studerende opnår de digitale kompetencer, som markedet har brug for. Det er vi som fakultet forpligtede til at sikre, siger han.

Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Kan du allerførst fortælle lidt om, hvad din opgave som Associate Dean for digitalisering går ud på?

Kort fortalt skal jeg hjælpe de faglige miljøer med at gøre digitalisering til en integreret del af uddannelsernes indhold. Formålet er at give vores studerende de rette digitale kompetencer, som virksomhederne efterspørger inden for de enkelte fagområder. Digitale kompetencer handler om at kunne forstå og bruge digitale redskaber og teknikker i løsningen af sine arbejdsopgaver. Det er således ikke det samme som Educational IT, der jo handler om at bruge digitale redskaber i pædagogisk sammenhæng for at højne læringsudbyttet af den undervisning, vi tilbyder de studerende.

Min opgave er ikke at fortælle underviserne, hvad de skal undervise i og hvordan, men snarere at give dem de rette værktøjer, så de selv kan træffe beslutninger om, hvordan de skal tilrettelægge deres undervisning. Her arbejder jeg naturligvis tæt sammen med fagmiljøerne og de enkelte undervisere for at høre, hvordan de i dag arbejder med digitalisering i deres undervisning, og hvilke tanker de har gjort sig.

Hvorfor er det så vigtigt, at vi tænker digitalisering ind i vores uddannelser?

Det handler om at sikre, at vores studerende også fremover vil være attraktive for arbejdsmarkedet. Og om at forberede til dem til den verden, der venter dem ude i virksomhederne. Der er nemlig ingen tvivl om, at digitalisering kommer til at udgøre en stor del af vores studerendes arbejdsliv uanset fagområde. I fremtiden vil vi se hybrid organisations – med mennesker, der arbejder side om side med kunstig intelligens og digitale systemer.

Noget af det første vi vil gøre er derfor at undersøge, om der inden for de enkelte fagområder er et gap mellem de studerendes digitale kompetencer og de kompetencer, der bliver efterspurgt af aftagerne. For det er netop det gap, som vi skal have lukket ved at integrere digitalisering i undervisningen.

Er digitaliseringen relevant inden for alle fagområder?

Ja, det er den. De digitale udfordringer er selvfølgeligt forskellige alt efter, om du er psykolog eller markedsøkonom, men intet fagområde kan tillade sig at se digitalisering som et isoleret felt.

I dag kan en enkelt digital idé jo disrupte en hel profession. Det ser man fx inden for jura eller psykologi, hvor der i dag findes hhv. virtuelle advokater og et utal af apps, hvor man kan diagnosticere sig selv. Spørgsmålet er så, hvordan vi lærer vores studerende at drage nytte af disse digitale muligheder, så de kan bruge teknologien til at styrke deres egen faglighed. Fx kunne vi lære de psykologistuderende, hvordan de kan anvende apps som et supplement til deres egen behandling. Vi skal ikke uddanne IT-eksperter, men snarere studerende, som forstår teknologien, kan arbejde med teknologien og kan udvikle ny teknologi i samarbejde med computereksperter.

Kan man finde en fælles løsning for alle fagområder?

Nej, det vil man ikke kunne. Det er nemlig en vigtig pointe, at digitalisering ikke er én bestemt ting, men snarere, at det skal ses i forhold til, hvad der er fagligt relevant ude på institutterne. Netop derfor er den tætte dialog så vigtig.

Det er også meget forskelligt, hvor langt institutterne og de enkelte undervisere er ift. digitalisering. Nogle har allerede tænkt det ind i deres fag, andre vil måske gerne, men ved ikke hvordan. Derfor har jeg også planer om at udvikle en online ressource inden for hvert fagfelt med cases, artikler, industry reports, oversigt over kurser, som undervisere kan blive inspireret af.

Vi vil også løbende holde tværfaglige kurser og workshops, så de enkelte fagområder kan lære noget af hinanden. Den første workshop finder sted i slutningen af april, hvor undervisere, som forsker i digitalisering kan høre mere om, hvordan de kan integrere forskningen i deres egen undervisning.

Hvad tænkte du, da du blev spurgt, om du ville være Associate Dean?

Jeg blev faktisk rigtig glad af flere grunde. For det første er det et job, hvor jeg kan bruge min faglighed, som jo netop er digital innovation og digital transformation, og også et job, hvor jeg kommer i kontakt med mange forskellige folk inden for forskellige discipliner. Jeg er meget nysgerrig af natur, og det er superspændende for mig at finde ud af, hvordan andre fagfelter snakker om digitalisering.

For det andet ser jeg det som en meget vigtig opgave, som vi ikke kan tillade os at ignorere. Verden ændrer sig hele tiden, og vi har pligt til at give vores studerende de rette kompetencer, så de kan følge med. For ikke så længe siden spurgte min 14-årige datter mig, hvad hun skulle læse på universitetet for at få et godt job. Det var det mest skræmmende spørgsmål, jeg nogensinde er blevet stillet. For det er faktisk ikke til at vide. Hvis jeg igennem mit arbejde her kan komme bare lidt tættere på at kunne svare min datter, så har det været det hele værd.

Du har meget, du skal nå på de tre år?

Ja, men jeg gør det jo ikke alene. Jeg har et tæt samarbejde med prodekan Per Andersen og et godt hold bestående af en projektleder, en postdoc, som skal lave virksomhedsundersøgelser hos vores aftagere, og en sekretær, der hjælper med det administrative. IT Vest, der er et samarbejde mellem de vestdanske universiteter (og dermed en pendant til IT Universitetet i København), har heldigvis prioriteret at støtte os, så vi kan sætte sådan et hold, og det fungerer rigtig fint.

Jeg hører også meget gerne fra undervisere, der gerne vil arbejde mere med digitalisering i deres fag. Ring eller skriv til mig, og så tager vi en snak.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan arbejde med digitalisering inden for dit fagområde, kontakt Andrea Carugati:

E-mail: andrea@mgmt.au.dk 
Tlf.: +4587164945