Cases i undervisning får studerende til at reflektere

Der er ingen rigtig måde at undervise på — men der er værktøjer, der giver variation i undervisningen, involverer de studerende, sætter dem i gang med at tænke selvstændigt og forbedrer deres indlæring, fortæller professor Robert Austin, der netop har holdt seminar på Aarhus BSS om case-baseret undervisning.

28.10.2016 | Julia Rolsted Stacey

Foto: Julia Rolsted Stacey, Aarhus BSS Kommunikation.

Den 3.-4. oktober stod professor Robert Austin fra Ivey Business School som underviser for en større gruppe af undervisere fra blandt andet Institut for Virksomhedsledelse. Her skulle den tidligere CBS og Harvard-professor lære dem om, hvordan man som underviser bedst kan bruge case-metoder i sin undervisning.

Flere af deltagerne på seminaret var erfarne undervisere, andre var yngre undervisere og enkelte har endda modtaget undervisningspriser. Fælles for alle var, at de ønskede at lære nye værktøjer til at bruge cases som variation i deres undervisning. Og det er der en rigtig god grund til. Ifølge Robert Austin er cases nemlig med til at engagere de studerende, hvilket i sidste ende giver en bedre undervisning og ikke mindst indlæring:

”Når de studerende arbejder med cases skal de deltage, søge viden og finde løsninger. De skal med andre ord tænke selv — og ikke kun lytte til deres underviser. Det giver dem en meget bedre forståelse for teorien og hvordan de kan bruge den i praksis, ” fortæller han. ”De studerende lærer kort sagt pensum bedre, når de har arbejdet intenst med et problem i en case med de værktøjer, som de har til rådighed i deres undervisning. Samtidig er det en rigtig god måde at forberede de studerende på reelle arbejdssituationer i et kommende job.”

Cases er for alle

Ifølge Robert Austin kan stort set alle undervisere på Aarhus BSS anvende cases i deres undervisning. Cases bidrager nemlig til to af de vigtigste elementer i god undervisning: variation og diskussion.

”Som underviser er det centralt at man veksler forskellige læringsformer i sin undervisning og her er cases et godt element til at skabe den vigtige variation,” siger Austin.

Han forklarer også, at der typisk ikke er ”rigtige/forkerte svar”, når der arbejdes med cases. Derfor giver case-arbejdet underviseren et rigtigt godt udgangspunkt for at stille spørgsmål til de studerende og skaber dermed rammerne for en god diskussion om, hvordan man bedst kobler teori med specifikke situationer i virksomheder. Ifølge lektor Lars Esbjerg fra Institut for Virksomhedsledelse, som deltog på seminaret, er netop diskussioner et centralt argument for at bruge case-undervisning på danske universiteter:

”Robert Austin kender til, hvordan det er at undervise studerende på danske universiteter, og det er nyttig viden i denne kontekst,” siger han. ”Vores studerende får ikke karakter for deres deltagelse i undervisningen som eksempelvis i USA. Vi har derfor en anden og større udfordring med at sikre, at de studerende deltager i for eksempel case-diskussioner”.

Tre gode råd fra Robert Austin til den gode case-undervisning:

  1. Sørg for at veksle mellem forskellige undervisningsformer. Din undervisning skal være både induktiv and deduktiv og bevæge sig fra det specifikke til det generelle og fra teori til praksis. Det kan du opnå med case-undervisning.
  2. Vær opmærksom på, at case-arbejde typisk gør din undervisning mere involverende og mindre forudsigelig. Hav derfor altid en plan for din undervisning, men vær samtidig forberedt og indstillet på, at casen og de studerendes deltagelse kan tage jer en anden vej.
  3. Forbered altid en række spørgsmål, så du kan linke casen til teorien.

 

 

Aarhus BSS