Aarhus BSS Nyheder fra ledelsen

"Der skal være en forståelse for, at vi er forbundne kar"

Fakultetsledelses-portræt: Jan Tønnesvang har siddet i institutlederstolen på Psykologisk Institut i godt og vel tre måneder. Mød ham til en snak om ledelse, fællesskab og synergi på tværs af fagskel - og om hans syn på potentialet for Aarhus BSS.

Foto: Uffe Alici Pedersen

Nu er det jo en psykolog, du snakker med, så det er jo ikke nemt med to ord…

Beskriv dig selv med to ord

[Tænkepause] Nu er det jo en psykolog, du snakker med, så det er jo ikke nemt med to ord… [tænkepause] Mulighedsorienteret. Pragmatisk.

Kan du uddybe det?

Det pragmatiske kan jo blive forstået på mange måder, men jeg mener, jeg er en slags kritisk real-pragmatiker: Vi skal tage bestik af den virkelighed, vi står i, forholde os kritisk til den og få tingene til at fungere. Jeg siger vi her, fordi jeg er af den opfattelse, at vi skaber ting sammen og finder de gode løsninger ved at være lydhøre for fællesskab.

Med mulighedsorienteret mener jeg, at det er vigtigt dels at kigge indad: Hvordan kan vi med vores fags grundsubstans bedst muligt ruste de studerende. Dels at kigge på forskningen: På den ene side skal vi orientere os efter midler, men det er ikke nødvendigvis altid det mest langsigtede ift. fagets udvikling som sådan. Dels at kigge ud: Hvor er der vigtige samfundsopgaver for vores fag? Kan vi være med til at skabe morgendagens ledere, der kan tænke psykologisk og kan bidrage til at få forhold som bæredygtighed, økonomi og menneskelig trivsel til at gå op i en højere enhed?

Inden jeg blev institutleder tænkte jeg: ”Hvad er BSS? Jeg er psykolog. Hvad har det med mig at gøre?”. Men jeg kan se, at der er muligheder i konstruktionen

Hvad er du optaget af som leder?

Som sagt er jeg optaget af det, vi skaber sammen. Jeg går ikke ind for det synspunkt, at jeg som leder skal  sætte en retning. Jeg skal derimod gøre det bedste, jeg kan, for sammen med dem, som jeg er leder for, at skabe retning i det, vi gør. Jeg har strategisk koordination som ledelsesprincip: Det handler om, hvordan vi får de overordnede rammer og krav – som vi naturligvis skal tage alvorligt! – til at spille sammen med det grundstof, vi har, hvad enten det er på vores centre, på instituttet eller på fakultetet. Hvordan kommer det bedst til at leve, så der vokser nogle konstruktive bevægelser ud af det, der resonerer med de overordnede værdier for AU og BSS. I det hele taget kan jeg godt lide at tale om bevægelser snarere end om strategiske målsætninger, for forskning skal ikke styres efter bestemte mål, men efter bestemte grundværdier:  Foretagsomhed, kvalitet, pluralitet – samt fornemmelse for dét, der kaldes på.

Derudover er jeg optaget af personaleledelse: Jeg synes, det er interessant, hvordan man kan skabe betingelser for at få mennesker til at spille sammen på gode måder i en organisation. Det kan man jo godt opfatte som noget bøvl – men man kan også se det som noget helt naturligt, at det kræver noget at få mennesker til at fungere sammen. Det er i hvert fald noget, jeg er rigtig optaget af, og det passer jo nok også meget godt til min psykolog-faglighed.

I har jo kørt en form for delt ledelse på instituttet de seneste år – kan du fortælle mere om det?

Carsten René Jørgensen og jeg søgte stillingen som institutleder i fællesskab med den aftale, at jeg startede som viceinstitutleder og han som institutleder og siden vice versa.

Jeg tror ikke lige, alle forstod fidusen til at starte med, men jeg synes, vi har mødt stor forståelse for konstruktionen efterhånden. Den tohovedede ledelse har været et fantastisk frugtbart parløb, fordi alle væsentlige beslutninger på instituttet er truffet med to hoveders aktivitet. Det bliver både bedre og sjovere, og det tager tyngden ud af de tunge ting at have én at tale med. Det har klart givet flere muligheder for at tænke og gå nye veje.

Hverken Carsten René eller jeg søgte stillingerne af decideret lyst, men fordi vi troede, vi kunne gøre det godt, og at vi kunne være med til at tage ansvar for vores egen arbejdsplads og skabe gode betingelser.

Hvad bringer du med dig ind i fakultetsledelsen?

Noget af det vigtigste, jeg bringer med mig, er respekten for forskellighed og  at store beslutninger træffes bedst i vores forskelligheds-fællesskab. Jeg er også blevet meget bevidst om, at jeg har travlt som institutleder, og at der er meget drift. Derfor er det vigtigt at prioritere den samlede ledelse og skabe rum for at tænke strategisk og tænke muligheder i fællesskab.

Og jeg synes rent faktisk, at fakultetsledelsen er et godt forum for at reflektere på hinandens udfordringer. Der er en god lydhørhed for hinandens forskelligheder, hvilket jeg ser som en meget positiv kvalitet. Jeg føler mig godt tilpas i ledelsen, og jeg synes, at der sker nogle rigtige ting nu her. Vi står overfor nogle store udfordringer, og der bliver truffet gode beslutninger.

Vi har fx en uddannelse på tegnebrættet, der går på tværs af de traditionelle fagskel, og den slags er nok netop noget af det, der kan være med til at udløse Aarhus BSS’ potentiale, som jeg faktisk mener, er stort.

Så hvad ser du som de største muligheder ved Aarhus BSS som sådan?

De største muligheder ligger i at skabe synergi mellem de forskellige institutter. Vi har fx en uddannelse på tegnebrættet, der går på tværs af de traditionelle fagskel, og den slags er nok netop noget af det, der kan være med til at udløse Aarhus BSS’ potentiale, som jeg faktisk mener, er stort.

Der skal være en forståelse for, at vi er forbundne kar, men at det samtidig er med de forskellige kernefagligheder, at der kan skabes god  tværfaglighed. Det er dialektikken mellem institutternes særegenheder, der skal bringes i spil i tværfaglige samarbejder, og det skal ikke forceres. Institutterne skal beholde deres særegenhed og vi skal indenfor vores fælles overordnede rammer værne om deres forskelligheder. Det, vi skal fortsætte med at blive bedre til, er at forfine og holde fast i relationen mellem det særegne og det fælles.

Inden jeg blev institutleder tænkte jeg: ”Hvad er BSS? Jeg er psykolog. Hvad har det med mig at gøre?”. Men jeg kan se, at der er muligheder i konstruktionen: Det, at vi er så sammensatte, og at vi sætter kernefagligheder sammen på tværs, kan have et særegent aftryk i forhold til andre business schools.  Det ligger der store muligheder i.