Flere penge i trivselspuljen: Sådan bruges midlerne til at forbedre studielivet

Aarhus BSS modtog i sommers 3,83 millioner kroner ekstra i den trivselspulje, der er blevet etableret for at styrke studielivet efter corona. Både studieledere, studenterforeninger og -hold kan fortsat søge midlerne. Her er fire aktiviteter, der har fået penge fra puljen – og et overblik over puljens fremtid.

Studerende går gennem Universitetsparken om efteråret
Foto: Roar Lava Paaske

Aarhus BSS’ trivselspulje har allerede bevilget penge til studieture, fællesspisning og andre trivselsfremmende aktiviteter. I sommers modtog fakultetet yderligere 3,83 millioner kroner til at styrke studielivet.

Pengene kom fra de 12,3 millioner kroner, som regeringen tildelte Aarhus Universitet med sigte på at styrke de studerendes faglige og sociale trivsel. I alt har staten afsat 95 millioner kroner til at få gang i studielivet på de videregående uddannelsesinstitutioner efter corona.

Universitetets ønske om at fordele langt de fleste af de nye millioner ud til fakulteterne betød, at Aarhus BSS’ trivselspulje fik tilført ekstra midler. Pengene bruges på at styrke det faglige og sociale fællesskab på Aarhus BSS’ uddannelser i forlængelse af forårets indsats for at genstarte studielivet. En lang række aktiviteter har allerede modtaget midler – og det er fortsat muligt at ansøge.

Fire forskellige aktiviteter, der har modtaget midler

Foreningsmesse på Psykologisk Institut
På Psykologisk Institut fik man bevilget midler til at afholde en messe for alle foreninger i det lokale studiemiljø. Messens formål var at skabe en dag med socialt og fagligt fællesskab – og at øge synligheden af det foreningsliv, der havde været på pause under coronanedlukningen. Hver forening fik en bod, hvor der blev afholdt konkurrencer, informeret om udvalgenes arbejde og reklameret for møder og arrangementer. Samtidig var der løbende fællesaktiviteter, som de forskellige udvalg havde arrangeret sammen.

Genstart af det gode studieliv på IT, kommunikation og organisation
Studerende på årgang 2020 på kandidatuddannelsen i IT, kommunikation og organisation søgte om midler til at genstarte deres studieliv med teambuilding. Om dagen skulle de studerende lave forskellige teambuildingaktiviteter, der blev faciliteret af en professionel virksomhed specialiseret i teambuilding, og som var tilrettelagt, så de matchede uddannelsen og målgruppen af studerende. Efter dagens program var der fællesspisning for alle deltagere.

Julehygge og volley på Politik og økonomi
På bacheloruddannelsen i Politik og økonomi blev der afholdt et fælles arrangement med midler fra trivselspuljen. Formålet var at styrke det sociale bånd på tværs af årgangene – et socialt bånd, som de studerende selv beskriver som unikt og kendetegnende for deres studie. Arrangementet bestod af en volleyturnering, hvor de studerende blev inddelt i blandede hold på tværs af årgangene. For at tiltrække studerende, som ikke var interesserede i volley, blev turneringen kombineret med julehyggeaktiviteter, så flest muligt studerende havde lyst til at deltage.

Fællesspisning på hold af jurastuderende
Et hold på 20 studerende fra Juridisk Institut søgte om midler til at afholde fællesspisning forud for et socialt arrangement på deres uddannelse. Formålet med fællesspisningen var at samle hele holdet og styrke de sociale bånd. Fællesspisningen blev afholdt forud for arrangementet i håb om, at så mange som muligt efterfølgende ville deltage i dette arrangement. Idéen var samtidig, at ingen ville føle sig nødsaget til at fravælge arrangementet, fordi de ikke havde nogen at følges med.

Både lokale og tværgående aktiviteter fremmer trivslen

Det er dog ikke nemt at genstarte studielivet over kort tid. De studerende kalder på tålmodighed i en appel til regeringen, og mange studenterforeninger skal først reetableres og rekruttere nye medlemmer, inden de er fuldt gearede til at drage fordel af pengene.

Konstitueret prodekan for uddannelse Morten Rask mener, at bredde her er vigtigt: ”Studielivet på Aarhus BSS har mange facetter. Derfor skal der både arbejdes med velafgrænsede lokale aktiviteter, som de studerende selv foreslår, og de mere tværgående fællesaktiviteter.”

Aarhus BSS’ trivselskoordinator Niki Rasmussen tilføjer:

”Vi har allerede bevilget penge fra puljen til en lang række fagligt-sociale aktiviteter, og det er dejligt at se de studerendes idéer til, hvordan de vil styrke deres fællesskaber. Men vi kan også se, at især studenterforeningerne er ramte, fordi de gik glip af 2020-generationen af medlemmer. Derfor supplerer vi også foreningernes initiativer ved at arrangere workshops og faglige foredrag på tværs af fakultetet. Disse begivenheder kan organiseres centralt og samle mange studerende på én gang.”

Mange frugtbare veje til trivselspuljen

Det er endnu muligt at søge penge fra puljen. Både studenterforeninger og enkelte hold af studerende kan sende en ansøgning. Det samme kan studielederne på institutterne.

En studieleder, der har søgt om midler, er lektor Mimi Yung Mehlsen fra Psykologisk Institut.

”Vi søgte om penge til et rusarrangement og en hyttetur til vores studerende på tredje semester, fordi vi ville give dem mulighed for at opbygge et socialt fællesskab med deres årgang, og fik dem bevilget i september. Vi håber, det giver dem en større tilknytning til studiet, og det tegner godt. De har ikke bare lært andre psykologistuderende at kende, den lidt oversete coronaårgang har selv taget ansvar for arrangementerne og er på den måde med til at genstarte det sociale studieliv,” beretter Mimi Yung Mehlsen.

Niki Rasmussen understreger: ”Vi vurderer alle ansøgninger på deres formål og konkrete argumentation for, hvordan arrangementerne bidrager til de studerendes sociale-faglige trivsel. Vi godkender cirka 9/10 af ansøgningerne, og der er generelt en høj kvalitet i de forskellige forslag. De gennemførte aktiviteter er meget forskellige – det afhænger af, hvad der er frugtbart og kan skabe værdi for en bestemt gruppe af studerende.”

Ansøgningerne til trivselspuljen behandles løbende, og sidste ansøgningsfrist er den 14. december – med mulighed for at aktiviteter kan afvikles i første kvartal af 2022. Alle opfordres til fortsat at tænke i relevante arrangementer og aktiviteter.


Læs mere