Forsker var TV2-kommentator for en dag

Michael Evan Goodsite, professor og centerleder ved AU Herning, var den 18. april klimaekspert og medkommentator ved TV2, under det uformelle EU-ministermøde om energi og klima i Horsens. Han er begejstret for oplevelsen, der blandt andet gav ham en bedre forståelse for journalisters arbejde.

19.04.2012 | Marianne Gammelgaard og Martin Hagelskjær Damsgaard

Det var med en yderst kort svarfrist, at TV2 mailede til professor og centerleder Michael Evan Goodsite fra AU Herning fredag den 13. april kl. 22.30. TV-stationen spurgte, om Goodsite ville stille op som TV2’s klimaekspert og medkommentator til det uformelle EU-ministermøde om energi og miljø i Horsens hele dagen onsdag den 18. april sammen med TV2’s Poul Erik Skammelsen og Gunilla Roijer.

Michael Evan Goodsite er i kraft af sin store internationale forskningsbaggrund inden for miljø, energi og klimatilpasningsstrategi én af de danske klimaforskere, som TV-stationen jævnligt henvender sig til med ekspertspørgsmål inden for dette krydsfelt.

- Henvendelsen var yderst interessant i forhold til mine forskningsområder og med stor impact både politisk og profileringsmæssigt for AU og BSS, så jeg sagde ja, så snart jeg i løbet af lørdagen havde fået gennemført nogle kalenderændringer. Jeg var meget taknemmelig for at kunne træffe folk i weekenden og for at de var hjælpsomme i forhold til at muliggøre min optræden i tv, siger Michael Evan Goodsite, og fortsætter:

- Det er min klare holdning, at vi som forskere har en forpligtelse til at dele vores viden med medier og resten af omverdenen. Vi skal selvfølgelig prioritere hårdt for ikke at slække på kerneydelser som undervisning og forskning, men i dette tilfælde var der ikke nogen tvivl.

Indblik i journalisters verden
Michael Evan Goodsite har med tv-oplevelsen fået en bedre forståelse for journalisters udgangspunkt, når de fx deltager i et topmøde.

- Det var utrolig spændende at få indblik i den verden, journalister begår sig i, og samtidig få mulighed for at lære, hvordan jeg skulle optræde på tv, fortæller Michael Evan Goodsite og tilføjer, at det i bagspejlet var en smertefri oplevelse, men at det nu var ret stressfyldt at være på live fjernsyn.

Ifølge Michael Evan Goodsite er det en rigtig god idé for forskere at modtage medietræning, da de forventes at være en del af den offentlige debat. Også gerne inden man, som han, bliver spurgt, om man vil deltage i et ministermøde:

-  Det er meget vigtigt at blive medietrænet, så man føler sig ovenpå i interviewsituationen og kan fokusere sin opmærksomhed på at formidle sin forskning.

Fakta om Michael Evan Goodsite
Ud over at varetage stillingen som centerleder for AU Herning fungerer Michael Evan Goodsite også som Director for Nordic Center of Excellence for Strategic Adaptation Research (NCoE NORD-STAR), Director for den danske afdeling af Baltic University Programme National Center og Co-Manager for Danish National Strategic Research Center, EcoSense. Han deltager desuden som én af de eneste danskere i The Global Adaptation Institute's årlige topmøde. Instituttet står blandt andet bag det verdenskendte GAIN-indeks, der blandt andet viser alle landes evne til at tilpasse sig klimaforandringerne.

Fakta om mødeprogrammet onsdag den 18. april.

  • Det uformelle miljøministermøde og det uformelle energiministermøde afholdtes i umiddelbar forlængelse af hinanden onsdag den 18. april – 20. april i Horsens. TV2 dækkede mødeprogrammet d. 18. april.
  • På det uformelle miljøministermøde drøftede ministrene det 7. Miljøhandlingsprogram, herunder punkterne: 1) implementeringen og styrkelse af EU-lovgivningen og 2) mod en grønnere økonomi. Derudover blev vejen frem mod Rio+20 drøftet i en separat session. Under frokosten diskuterede ministrene ETS systemets fremtid.
  • På det uformelle energiministermøde var status for forhandlingerne af energieffektivitetsdirektivet på dagsordenen for den første session. Med en overordnet vision for Europas energipolitik i 2030 som perspektiv, fortsatte ministrene med en session, som handlede om de forskellige aspekter af EU’s energipolitik baseret på Kommissionens meddelelse om Energikøreplan 2050. (Kilde: www.eu2012.dk)

Kontakt informationer:Michael Evan Goodsite
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences
Centerleder for AU Herning
E-mail: michaelg@hih.au.dk
Telefon: +45 8716 4747
Mobil: +45 6011 2557
Web: Michael Evan Goodsite

Miljø, klima og energi, Aarhus BSS