Hilsner fra ledelsen

Hilsen fra dekanen

Thomas Pallesen på campus
Dekan Thomas Pallesen takker alle medarbejdere for deres store indsats. Foto: AU Foto
Thomas Pallesen på hjemmearbejdspladsen
Som alle andre må Thomas Pallesen i disse dage også arbejde hjemmefra. Foto: Privat

Kære medarbejdere

Vi står midt i en tid, hvor intet er som det plejer, og hvor vores daglige rutiner er brudt op. Vi har meget hurtigt omstillet os til en helt ny hverdag, og det har stillet store krav til os alle.

Her på Aarhus BSS er en af vores kerneopgaver at levere uddannelser af høj kvalitet. Det er det fortsat – også mens fakultetet er fysisk nedlukket.

Mange af vores studerende står foran vigtige eksaminer eller er i fuld gang med deres afsluttende opgaver.

Derfor er det i første række undervisningen, der er langt om til online-undervisning. Der eksperimenteres på livet løs med nye måder at levere undervisning på – digitale løsninger, der tillader os at undervise og vejlede på distancen.

Det er ikke nødvendigvis en nem opgave at sætte sig ind i nye digitale systemer og få dem til at spille sammen med det faglige indhold. Det kræver engagement og en indsats fra alle vores undervisere – og fra de mange administrative medarbejdere, som yder hurtig og effektiv support.

Jeg er dybt imponeret af, hvordan I alle har løftet opgaven.

I viser alle en helt ekstraordinær konstruktiv tilgang og indstilling til de udfordringer, vi lige nu står overfor. I går til opgaven med krum hals og udvikler digitale metoder og tilgange, som måske endda vil kunne bidrage til undervisningen på længere sigt.

Tak for det.

Det er dog ikke kun inden for undervisningen, at der sker nybrud og indsamles ny erfaring. Situationen fremmer og efterspørger også en helt ny forskningsdagsorden, også inden for det samfundsvidenskabelige område.

I den forbindelse er det værd at kvittere for Carlsbergfondets nylige bevilling til HOPE-projektet, der ledes af professor Michael Bang Petersen fra Institut for Statskundskab.

Projektet skal undersøge, hvordan vi som samfund agerer i og håndterer en krisesituation, som den vi står i. Og det er et stærkt eksempel på, hvordan vi gennem vores forskning kan bidrage til at løse nogle af samfundets allerstørste udfordringer.

Vi står midt i en tid, hvor intet er som det plejer. Og vi ved stadig ikke, hvor længe det vil vare eller hvordan verden ser ud bagefter. Derfor skal vi også huske at passe på os selv og hinanden.

Jeg vil derfor gerne opfordre jer alle til at holde god kontakt med hinanden i denne tid ved hjælp af de mange digitale muligheder, vi har til rådighed.  

Nu står påsken for døren, og selvom påskedagene måske nok bliver noget anderledes end normalt, skal vi huske at nyde dem.

Jeg ønsker jer alle en god og velfortjent påskeferie.

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen