HR, Økonomi og Kommunikation er flyttet

Den midlertidige flytning er nu en realitet for de tre afdelinger på hovedområdet; HR, Økonomi og Kommunikation.

22.09.2011 | Marianne Gammelgaard

Afdelinger, der før sad på forskellige lokaliteter, er nu blevet samlet på midlertidige placeringer. Det sker for at lette samarbejdet mellem medarbejdere i afdelingerne.

Økonomi
Økonomi-afdelingen på Business and Social Sciences er fordelt på to adresser. Den ene halvdel af afdelingen er nu placeret i Universitetsparken, bygning 1331, etage 0. Den anden halvdel, som består af transaktionsgruppen, sidder på Fuglesangs Allé i K-bygningen.

Hvis du vil læse mere om den nye interne organisering i økonomi-afdelingen samt finde din kontaktperson, se http://medarbejdere.au.dk/hovedomraader/bs/oekonomi-paa-bs/.

HR
Den samlede HR-afdeling med Birgitte Langsted i spidsen sidder nu på Bartholins Allé 10, bygning 1322, lokale 114. Hele afdelingen sidder samlet i et storkontor. Alle HR-medarbejdere kan kontaktes på deres respektive mailadresser, men afdelingen har også en fælles mail, nemlig personale@sam.au.dk.

Kommunikation
Kommunikationsafdelingen på Business and Social Sciences har fået nye lokaler på Bartholins Allé 13, bygning 1343, etage 0, samt på Bartholins Allé 14, bygning 1327, 3. sal.

Martin Hagelskjær Damsgaard har ansvaret for presse hos AU Kommunikation, Business and Social Sciences. Fordelingen af de øvrige opgaver i afdelingen vil snarest muligt blive meldt ud.

For yderligere oplysninger

Martha Berdiin
Økonomileder, Business and Social Sciences
Mail: mb@sam.au.dk
Tlf. 89 42 81 30 eller 61 71 07 03

Birgitte Langsted
Mail: bl@sam.au.dk
HR-partnerchef, Business and Social Sciences
Tlf. 89 42 81 33

Aase Bak
Kommunikationschef, Business and Social Sciences
Mail: ab@sam.au.dk
Tlf. 89 42 54 63 eller 21 83 46 87

Aarhus BSS