Hvad er sidegevinsten ved et tværfagligt forskningsfællesskab?

Når det nye Center for Integrativ Business Psykologi åbner den 11. juni, er målet at opbygge et tværfagligt forskningsfællesskab, som kan udforske centerets fire grundtemaer i deres naturlige omgivelser samt uden for universitetsverdenen. Resultatet forventes at være ekspertviden med relevans for mange andre forskere ved Aarhus BSS – i teoretisk såvel som metodisk henseende.

27.05.2021 | Ida Marie W. Vilbæk

Foto: Lars Kruse

Foto: Lars Kruse

Den 11. juni skal en hybridreception markere den officielle åbning af et nyt forskningscenter på Aarhus BSS, der vil samle forskere fra tre forskellige institutter omkring en fælles forskningsplatform.

Centeret hedder Center for Integrativ Business Psykologi (CIBP), og integrativ er her et nøgleord, der henviser til en integration af forskellige perspektiver, teorier og metoder i skabelsen af ny viden.

Centeret skal helt konkret integrere ekspertiseområder fra Psykologisk Institut, Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse for på den måde at besvare nogle af de store spørgsmål inden for centerets fire grundtemaer: forretningsetik, bæredygtighed, adfærdsmæssige bias og nudging samt forbrugeradfærd.

“Vores mål er at skabe et forskningsfællesskab mellem institutterne, en samarbejdsplatform for vidensdeling og diskussioner der vil lede til nye indsigter, som et enkelt institut ikke ville være i stand til at opnå på egen hånd,“ fortæller Stefan Pfattheicher, lektor i psykologi og centerleder ved CIBP.

Et tværfagligt forskningsfællesskab

Den tværfaglige tilgang vil udgøre en rød tråd i centerets aktiviteter.

“For at kunne fostre et tværfagligt fællesskab er det nødvendigt at samle forskere fra forskellige fagområder ansigt til ansigt. Jeg tror oprigtigt på, at det hele starter med, at man opnår en grundlæggende indsigt i, hvad de andre forskere er interesserede i, og hvordan de forsker,“ siger Stefan Pfattheicher.

Af den årsag vil initiativer såsom tværfaglige seminarer, inspirerende 'lunch talks' og andre hurtige måder at dele viden med kollegaerne spille en vigtig rolle i CIBP.

Som eksempel kan nævnes the AROS Seminar – en seminarrække om open science for alle interesserede forskere på Aarhus BSS, som centeret lancerede tilbage i april.

At opsøge sine spørgsmål 'i naturen'

Udover at skabe et tværfagligt forskningsfællesskab er et vigtigt fokuspunkt for CIBP at opsøge forskellige forskningsspørgsmål i deres naturlige omgivelser.

“Når vi har lagt grundstenene til vores forskningsfællesskab, vil vi være i stand til at tage kontakt til offentligheden såvel som virksomheder. Vi vil stræbe efter at opsøge vores forskningsspørgsmål 'i naturen', fordi vi på den måde kan tilføje yderligere nuancer og kontekst til vores projekter, og fordi det giver os mulighed for at fundere vores tværfaglige diskussioner i observationer hentet uden for universitetsverdenen,” forklarer Stefan Pfattheicher.

Både teoretiske og metodiske resultater

Håbet er, at CIBP gennem markante, aktuelle emner såsom bæredygtighed og forretningsetik samt sin bestræbelse på at overskride fagskel vil vække interesse også blandt forskere, der ikke selv er involverede i centeret.

“Vi håber på at kunne skabe ekspertviden inden for vores fire grundtemaer, som mange andre ved Aarhus BSS kan relatere til og bruge i deres egne forskningsprojekter,“ siger Stefan Pfattheicher.

Det er dog ikke kun viden om specifikke forskningsområder, men også nye metodiske indsigter, som centeret med sin tværfaglige tilgang og integration af forskellige ekspertiseområder formentlig kan være med til at skabe. En naturlig sidegevinst ved at forske sammen på tværs af institutter vil være viden om, hvordan forskellige akademiske discipliner kan arbejde sammen. Dette vil ligeledes gavne hele forskningsmiljøet på Aarhus BSS.

Prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard lykønsker det nye center med den kommende åbning:

“Det er fantastisk at se forskere fra så forskellige fagområder som psykologi, virksomhedsledelse og økonomi forene deres kræfter ved Center for Integrativ Business Psykologi, og det fremmer desuden fakultetets strategiske dagsorden ved at bidrage til vores tværfaglige indsatser på Aarhus BSS.  Jeg glæder mig til resultaterne af deres samarbejde og håber at se flere forskere deltage i tværfaglige aktiviteter i fremtiden.”


Deltag i receptionen

Center for Integrativ Business Psykologi afholder en officiel åbningsreception den 11. juni. Receptionen vil være et hybridarrangement, hvor du frit kan vælge enten at deltage fysisk eller online.

Hold dig opdateret

Aarhus BSS