Hilsner fra ledelsen

Julehilsen fra dekanatet

Fra dekanatsgangen i bygning 1327 på Bartholins Allé lyder der en stor tak til alle medarbejdere på Aarhus BSS for året, der er gået. Det har været et begivenhedsrigt år, som kulminerede med forlængelsen af taxameterløftet til de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Foto: Ingrid Fossum

Kære medarbejdere

Julen står for døren, og snart skriver vi 2020. Her fra dekanatet vil vi gerne sige tak til alle for året, der er gået, og samtidig både kigge lidt tilbage på 2019 og frem mod året, der kommer.

2019 har på mange måder stået i strategiens tegn, og det arbejde vil fortsætte i 2020. I efteråret var AU’s strategi frem mod 2025 i bred høring på universitetet, hvor vi alle havde mulighed for at spille ind. Strategien er netop blevet godkendt af AU’s bestyrelse, og nu følger arbejdet med at føre den ud i livet.

Det har vi alle et ansvar for, og derfor skal Aarhus BSS’ strategi naturligvis understøtte AU’s overordnede retning. Dét er udgangspunktet, når vi i det kommende år skal udforme fakultetets strategi, som skal gælde fra 2021; et arbejde, som vi allerede har taget tilløb til i løbet af 2019 med fakultetsledelsen.

På Aarhus BSS tager vores strategiarbejde afsæt i, at vores forskning og uddannelser hviler på tre ben: samfundsvidenskab, business og krydsfeltet midt i mellem. Det er hér, vi adskiller os fra andre. Et godt eksempel er fakultetets nye Center for Integrativ Business Psykologi, som åbner d. 1. januar 2020 og giver os mulighed for at fremme forskningen og uddannelse inden for netop dette område.

På Aarhus BSS kan vores mange initiativer kun lade sig gøre, fordi vi har en professionel, responsiv og serviceorienteret administration. Derfor har 2019 også budt på reorganiseringer i Center for Undervisning og Læring (CUL) og i det administrative center. For at styrke fakultetets fremtidige digitaliseringsindsats har vi nu samlet It og digitalisering i én afdeling, som udvikler digitale løsninger for fakultetet og de enkelte institutter. Vi har desuden samlet Aarhus BSS Kommunikation, Eksterne Relationer og International (fra Aarhus BSS Studier) i én fælles afdeling for at styrke sammenhængen i vores indsats omkring kommunikation og markedsføring/rekruttering, eksterne relationer, karrierevejledning og studentermobilitet.

2019 bød også på regeringens beslutning om at videreføre taxameterløftet på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser de næste tre år. Det er en stor tillidserklæring til vores uddannelser, som vi naturligvis er glade for. Som fakultet er vores kerneopgave netop at uddanne dygtige og eftertragtede dimittender, som får gode jobs og bidrager til at løse nogle af samfundets store udfordringer. Det gør vi ved at udbyde forskningsbaserede uddannelser af høj kvalitet. Og det skal vi blive ved med. Derfor forpligter taxameterløftet os også til løbende at kvalitetssikre porteføljen og indholdet af vores uddannelser, så vi sikrer, at vores kandidater til stadighed møder arbejdsmarkedets behov.

Inden vi tager fat på næste års mange spændende opgaver, er det dog tid til en velfortjent juleferie. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår!

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen, Anne Bækby Johansen, Per Baltzer Overgaard og Per Andersen