”Ligestilling handler om kvalitet, ikke om køn”

AU’s Diversitets- og Ligestillingsudvalg er netop nu i fuld gang med at formulere universitetets nye handleplan for ligestilling. Her fortæller lektor Natalie Videbæk Munkholm og institutleder Jacob Kjær Eskildsen lidt om udvalgets arbejde og formålet med den nye handleplan.

21.10.2019 | Sinne B. Jakobsen

Natalie Videbæk Munkholm og Jacob Kjær Eskildsen er begge medlem af AU's Diversitets- og Ligestillingsudvalg. Foto: Jesper Rais og AU Foto.

Når det kommer til ligestilling og diversitet halter AU og de andre danske universiteter langt efter de lande, vi normalt sammenligner os med. Det var konklusionen på universitetets store ligestillingskonference i marts, som lagde kimen til en øget indsats på området - herunder det nye Diversitets- og Ligestillingsudvalg. Udvalget består af rektor, prorektor og to repræsentanter fra hvert fakultet – herunder lektor Natalie Videbæk Munkholm fra Juridisk Institut og institutleder Jacob Kjær Eskildsen fra Institut for Virksomhedsledelse.

Udvalget er netop nu i fuld gang med at formulere en ny handleplan, som skal ligge klar i foråret 2020 og erstatte den nuværende ”Handleplan for flere kvinder i forskning 2016-2020”.

Men hvis man tror, at ligestilling kun handler om at få ansat flere kvinder, kan man godt tro om igen.

Ligestilling handler nemlig ikke kun om køn, men om at styrke diversiteten på alle parametre; køn, etnicitet, nationalitet, osv. Det understreger både Jacob Kjær Eskildsen og Natalie Videbæk Munkholm. Og det endelige formål? At styrke kvaliteten af vores forskning.

Det er ikke alle, der mener, at det er et problem, at det ene køn er stærkt underrepræsenteret i forskningen. Eller, at det er noget, man kan eller skal gøre noget ved.  Det er en del af udvalgets arbejde, at skabe opmærksomhed om, at det er problematisk, hvis vi ikke kan tiltrække og fastholde dygtige forskere af begge køn, fortæller Natalie Videbæk Munkholm:

”Al forskning viser, at der er en klar sammenhæng mellem diversitet og forskningskvalitet,” forklarer hun. ”Når vi styrker diversiteten på AU, gør vi universitetet til en mere attraktiv arbejdsplads, som tiltrækker de bedste medarbejdere, og det forbedrer kvaliteten og innovationen i forskning, undervisning og formidling/samarbejde. At udvalget i første omgang har fokus på køn, skyldes, at det lige nu er den mest brændende platform, men principperne vil gælde for diversitet og ligestilling i bredeste forstand.”

Fokus på konkrete indsatser

Udvalget har udpeget fire indsatsområder, som skal være bærende i den nye handleplan, nemlig rekruttering, talentudvikling, ledelse og barsel. Og til forskel fra den tidligere handleplan, som primært fokuserede på at måle udviklingen i selve antallet af kvindelige ansatte, vil den nye handleplan handle om iværksættelse af konkrete ligestillingsfremmende initiativer.

Udvalgets arbejde handler derfor i høj grad om at identificere konkrete tiltag inden for hvert indsatsområde, som man på baggrund af forskning kan se, vil have en positiv effekt på diversitet. Inden for rekruttering er det for eksempel oplagt at se på stillingsopslagene og på kriterier for vurderingen af ansøgerne, og på hvordan man undgår en kønsskæv bedømmelse af ansøgere, f.eks. ved ikke kun at se på antallet af publikationer, men også at inddrage undervisning og formidling/samarbejde, og at huske at tage højde for barselsperioder, osv. 

”Ligestillingsarbejdet handler i sidste ende om at få så meget af talentmassen i spil, både i forhold til medarbejdere og studerende,” fortæller Jacob Kjær Eskildsen. ”Vi skal derfor undgå at bruge bevidste eller ubevidste diskriminerende handlinger fx når vi ansætter. Vi vil aldrig kunne lave en one-size-fits-all-løsning, da alle fakulteter og institutter har forskellige udfordringer. Men med den nye handleplan og de forskellige indsatser kan vi sikre, at vi alle arbejder i samme retning. Og det er altafgørende, hvis der skal ske en ændring.”

Hvad er næste skridt?

Det endelige udkast til den nye handleplan skal efter planen ligge færdigt i januar 2020. Udkastet skal herefter behandles i universitetsledelsen, inden det sendes i høring. Den endelige handleplan forventes færdig i løbet af foråret 2020.

Aarhus Universitet er desuden igen i 2020 vært ved en tværfaglig ligestillingskonference, som finder sted d. 13. marts og er åben for alle.


Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, kan du kontakte:

Natalie Videbæk Munkholm (nvm@law.au.dk) eller Jacob Kjær Eskildsen (eskildsen@mgmt.au.dk)

Læs mere:

Aarhus BSS