Ligestilling til debat

Hvorfor halter det med ligestillingen på de danske universiteter? Og hvad kan vi gøre ved det? Det var de centrale spørgsmål, som blev stillet på AU’s ligestillingskonference fredag d. 8. marts. Og der kom mange forslag på bordet, som fakultetet nu vil arbejde videre med, siger dekan Thomas Pallesen.

19.03.2019 | Sinne B. Jakobsen

Der var fuldt hus til AU's ligestillingskonference d. 8. marts. Foto: Anders Hyllander.

Selvom AU’s ligestillingskonference ”How to improve gender balance at AU” blev holdt på kvindernes internationale kampdag, stod det hurtigt klart, at både mænd og kvinder har noget at kæmpe for, når det gælder ligestillingen på de danske universiteter. Ligestilling handler nemlig om at sikre diversitet og dermed kvaliteten af vores forskning, som rektor Brian Bech Nielsen sagde i sin åbningstale.

Og der er masser at tage fat på. På AU er kun 21 % af professorerne kvinder, mens tallet kun er marginalt højere på Aarhus BSS. Her er 24,7 % af i alt 164 professorer kvinder. Det er ikke godt nok, siger prodekan for forskning Per Baltzer Overgaard:

”På Aarhus BSS har vi ca. en 50 % fordeling mellem mænd og kvinder blandt vores studerende og adjunkter,” fortæller han. ”Disse tal afspejler sig desværre langt fra i kønsfordelingen på professorniveau. Og selvom vi bevæger os i den rigtige retning og fx ansatte 31 % kvindelige professorer i 2017 mod 7 % i 2014, er der stadig lang vej at gå.”

Strukturelle benspænd for kvinder

Der findes ingen entydig forklaring på, hvorfor der er langt færre kvinder end mænd på toppen af den akademiske karrierestige. På konferencen kom der flere mulige bud frem, såsom kvinder og mænds forskellige vilkår ift. barsel, for få tydelige kvindelige rollemodeller inden for nogle fagområder, og den udfordring, som mange forskere oplever ift. at finde en god balance mellem familieliv og karriere.

Konferencens anden del bestod af individuelle break-out sessioner, hvor de fire fakulteter hver for sig kunne diskutere deres særlige udfordringer. Her deltog dekan Thomas Pallesen, prodekan Per Baltzer Overgaard og fakultetets seks institutledere. Desuden var fem af fakultetets forskere inviteret til at give deres bud på, hvordan Aarhus BSS kan løse det komplekse problem. Èn af dem var professor Anne Skorkjær Binderkrantz fra Institut for Statskundskab. Hun satte blandt andet fokus på de strukturelle udfordringer, som kan gøre det sværere for kvinder at blive ansat som fx lektor og måske endda afholde kvinder fra at søge lektorater og professorater:

”Når vi ansætter, lægger vi typisk vægt på faktorer såsom international erfaring og antal publiceringer. Og her kan nogle kvinder være udfordrede, blandt andet fordi de tit tager barselsorloven og dermed er længere tid om at nå det påkrævede antal udgivelser. Samtidig er det sværere for nogle kvinder at få udlandsophold til at hænge sammen med familielivet, og derfor har de måske ikke længerevarende udlandsophold på deres CV. Det bør vi tage højde for, når vi rekrutterer.”

Grafik: Didde Trolle

Dekanen: Det handler om at tiltrække og fastholde talent

Dekan Thomas Pallesen er enig med Anne Skorkjær Binderkrantz i, at man med fordel kan se på at reducere nogle af de strukturelle udfordringer, fx i forbindelse med udlandsophold. Det er også et af elementerne i fakultetets handlingsplan. Han understreger også, at ligestilling i høj grad handler om at tiltrække og fastholde talent. Det kræver fornuftige og kønsneutrale tiltag, som samtidig kan være ligestillingsfremmende, hvis der er særlige barrierer for kvinder. Det er også afgørende, at vi generelt kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads. Her spiller institutterne en stor rolle: 

”Det er vigtigt, at de enkelte institutter kan tilbyde forskerne et godt arbejdsmiljø, der er attraktive for talenter uanset køn og nationalitet,” siger Thomas Pallesen. ”Jeg så gerne, at de garvede professorer i endnu højere grad fungerede som mentorer for de yngre forskere og inkluderede de unge talenter i forskningsgrupper. Samtidig er det vigtigt, at vi får de yngre forskeres bud på en god arbejdsplads og deres bud på, hvad der skal til, for at de ønsker at fortsætte deres karriere hos os.”

Thomas Pallesen fortæller, at Aarhus BSS nu vil gøre status og drøfte, hvordan indsatsen kan øges både på fakultets- og institutniveau:

”Jeg ser frem til en god dialog med institutterne omkring de mange forslag, vi har hørt her på konferencen og til at arbejde videre med de mange gode tiltag, der allerede finder sted på institutniveau. Jeg tager også meget gerne imod flere gode forslag,” afslutter han. 

Har du et forslag til, hvordan Aarhus BSS kan styrke ligestillingen?

Kontakt Per Baltzer Overgaard
povergaard@au.dk
Tlf.: +4587152175
Mobil: +4523266175


Læs mere:

Aarhus BSS
308561 / i40