Mere end bare angstbehandling – center ved Aarhus BSS udvider sine behandlingstilbud til børn

Navneskiftet fra Angstklinikken til Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge indebærer et udvidet tilbud til børn med psykologiske lidelser. Bl.a. kan børn med bekymrende skolefravær få hjælp ved centret.

Centret arbejdede tidligere primært med behandling af børn med angst, men udvider nu arbejdet til også at gælde andre psykologiske lidelser ved børn og unge. Foto: Colourbox.com

”Vi skifter navn, da vores aktiviteter ikke længere kun omhandler angst og angstbehandling. Hvor vi tidligere primært arbejdede med børn med angst, strækker behandlingstilbuddet sig nu over andre psykologiske lidelser hos børn og unge. For eksempel har vi gang i vores projekt Back2School, der er et tilbud til børn og unge med bekymrende skolefravær. Her kan de bagvedliggende årsager være andet end angst,” udtaler centerleder Mikael Thastum.

Udover at behandle børn og unge med psykologiske problemer samt at uddanne psykologistuderende og kliniske psykologer er forskning i evidensbaserede behandlingsmetoder én af centrets primære opgaver.

Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge er således et mere dækkende navn for aktiviteterne ved centret, end det tidligere Angstklinikken. Med det nye navn ønsker centerlederen at signalere, at det er tale om en forskningsinstitution, hvor behandlingsmetoderne er forskningsbaserede, og at der foregår mere end klinisk behandling på stedet.

Den viden og de metoder, som centret udvikler, formidles til andre kliniske praksisser og gør disse bedre i stand til at diagnosticere og behandle børn.

”Vi vil gerne være et videnscenter for andre, som arbejder med behandling af børn med psykologiske lidelser. Vi vil dele ud af vores viden om udredning af børn – altså hvilke problemer børn har, hvordan problemerne spottes, og hvordan man som kliniker kan blive bedre til at undersøge, hvad børns problemer er,” siger Mikael Thastum.

Forældre med børn med psykologiske problemer kan læse mere om behandlingstilbuddene på centrets nye hjemmeside, hvor der også er udførlig information til professionelle behandlere samt mulighed for at fordybe sig i centrets forskning.

Yderligere info:

Mikael Thastum
Centerleder, professor i psykologi ved Aarhus BSS
E-mail: mikael@psy.au.dk
Tlf: 87165846 / 40238559