Aarhus BSS Nyheder fra ledelsen

Ny institutleder: Ideer skal komme nedefra

Den 3. august skiftede Jacob Kjær Eskildsen officielt posten som institutleder for Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ud med stillingen som institutleder for Institut for Virksomhedsledelse. Han ønsker at skabe et institut, hvor de bedste ideer kommer fra medarbejderne, og hvor fagligheden udvikles i forskningsmiljøerne. På en måde vender Jacob Kjær Eskildsen hjem og så alligevel ikke. Han kender en del af forskerne, som han tidligere var kollega med, men der er også kommet mange nye ansigter til. Jacob Kjær Eskildsen glæder sig til at tage fat på nye udfordringer.

Foto: AU Foto

Hvorfor valgte du at søge stillingen som institutleder på Institut for Virksomhedsledelse?

Jeg valgte at søge jobbet, fordi jeg tror på, at Institut for Virksomhedsledelse kan blive det ene af to kerneinstitutter inden for vores business-uddannelser på Aarhus BSS. Jeg mener, jeg kan være med til at styrke såvel uddannelse som forskning på instituttet.

Hvad bliver det første, du vælger at tage hul på?

Vi skal arbejde videre med dannelsen af nye forskningssektioner og er allerede kommet rigtigt langt, men opgaven skal landes på en god måde sådan, at samtlige forskere kan se sig selv i deres nye sektion. Ansvaret for at understøtte og udvikle fagligheden i sektionerne uddelegeres i høj grad til de kommende sektionsledere. Jeg ser min rolle som den, der skal sætte rammerne for sektionerne og blandt andet understøtte med rekruttering.

En anden opgave handler om at integrere vores nye kollegaer, der tidligere havde deres gang på Institut for Økonomi, fuldt ud. Det er vigtigt for mig, at de falder godt til og kan se sig selv en del af Institut for Virksomhedsledelse.

Hvad bliver de største udfordringer i det kommende år?

Vores første udfordring er lige så meget en mulighed. Vi skal nemlig ansætte en gruppe nye forskere, der kan lette arbejdspresset for en udvalgt medarbejdergruppe, der har været presset i længere tid. Samtidig skal vi kigge på, hvordan instituttet skal køres rent administrativt fremover.

Hvad er dine visioner for instituttets forskning og undervisning?

Vi skal i gang med at definere, hvad vi anser som god forskning — diskutere og vælge, hvilke tidsskrifter vi ønsker at bidrage til i vores fremtidige arbejde. Vi skal også udbygge faglige områder og skal i gang med en kortlægning af både forskningsinteresser og undervisningskompetencer. Jeg mener, det er nødvendigt at vægte både forskning og undervisning, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. Det er vigtigt at ansætte meget dygtige forskere, men vi er også nødt til at være varsomme med at sige ja til nyansatte, der ikke kan bidrage til at undervise i de emner, hvor vi p.t. mangler undervisere. For der er huller i vores undervisning, som vi p.t. ikke kan dække, og det er nødvendigt, at vi får løst dette afgørende problem hurtigt.

Hvad er dine planer for at inddrage dine medarbejdere i instituttets udvikling?

Jeg mener grundlæggende, at ideer om, hvor vi skal hen i fremtiden, skal komme fra medarbejderne. Det er vores videnskabelige og administrative medarbejdere, der skal udleve instituttets strategi, og det er derfor vigtigt, at de kan se sig selv i instituttets udvikling. Derudover ønsker jeg at etablere en institutledelse. Når den er dannet, skal vi i gang med et større strategiarbejde. Jeg glæder mig til at få dannet en institutledelse omkring mig, der kan bidrage til, at vi sammen får taget de rette beslutninger og får lagt en retning for en fælles faglighed.

Hvem er den private Jacob?

Jeg er 45 år gammel og er uddannet cand.merc. Jeg blev professor i 2008 og har i alt været ansat på Handelshøjskolen og Aarhus Universitet siden 1997. Privat er jeg gift med Susanne, og vi har sammen to drenge på henholdsvis 14 og 17 år. Vi bor i Beder. I min fritid kan jeg lide at løbe, spille tennis og vægttræne.