Ny tværfaglig seminarrække om open science

En ny seminarrække sætter open science på agendaen for alle interesserede forskere på Aarhus BSS. Målet er at diskutere emner såsom open access, open data og reproducerbarhed på tværs af fakultetets discipliner og forskningsfelter.

13.04.2021 | Ida Marie W. Vilbæk

The Aarhus Reproducibility and Open Science Seminar Logo

Logo: Savhannah Schulz

Transparent og tilgængelig viden delt gennem samarbejde og netværk. Det er omdrejningspunktet for open science, sådan som begrebet forstås i en ny tværfaglig seminarrække.

The Aarhus Reproducibility and Open Science (AROS) Seminar sigter overordnet på at fremme diskussionen af nogle af de emner, der i disse år former og forandrer almindelig forskningspraksis, herunder open access, open data, reproducerbarhed og open peer reviews. Diversitet og inklusion spiller også en rolle i transparent vidensproduktion og er derfor også vigtige temaer for seminarrækken.

”Vores mål er at skabe et mødested for alle forskere på Aarhus BSS, der er interesserede i open science. Gennem fælles diskussioner og indførelsen i nye værktøjer vil det forhåbentligt blive nemmere for de deltagende forskere selv at bedrive mere open science,” fortæller Janis Zickfeld, postdoc ved Institut for Virksomhedsledelse og en af arrangørerne bag AROS-seminaret.

”Vi håber også, at muligheden for at møde forskere med vidt forskellige baggrunde og interesser i sig selv kan bidrage til øget gennemsigtighed i vores vidensmiljø og måske være med til at åbne forskningsområder op på tværs af Aarhus BSS. Det skal blive interessant at se, hvordan udfordringer og praksisser overlapper,” fortsætter han.

Internationale eksperter og en bred palet af emner

Det nye tværfaglige Center for Integrativ Business Psykologi (CIBP) er vært for seminarrækken, som er åben for alle interesserede på Aarhus BSS, uanset forskningsdisciplin, institut eller forudgående kendskab til open science.

Emnerne varierer fra almene rammediskussioner til specifikke metodologier, som det også kan ses af de seks første seminarer i foråret 2021. Grundet COVID-19 bliver seminarerne indtil videre holdt online, og det har indebåret en særlig mulighed. Janis Zickfeld fortæller:

”Det online format gør det nemmere at deltage for forskere uden for Aarhus Universitet, og vi har benyttet chancen til at invitere en række internationale eksperter til at holde oplæg på seminarerne.”

Stefan Pfattheicher, centerleder for CIBP, glæder sig over initiativet:

”Bevægelsen mod open science er ved at forandre den måde, vi forsker på. Det er fantastisk at se forskere fra Aarhus BSS og Center for Integrativ Business Psykologi tage del i denne både nødvendige og inspirerende forandring.”

Deltag i seminarerne

Om CIBP

Center for Integrativ Business Psykologi er fakultetets nye interdisciplinære forskningscenter. Den officielle åbning finder sted i juni, men forskningsaktiviteterne er allerede i gang. Følg CIBP på Twitter eller tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil opdateres på for eksempel seminarer og åbne ’Lunch Talks’ med gæster fra ind- og udland.

Aarhus BSS