Nye adgangskrav skal styrke kvaliteten af de studerende og mindske frafaldet

Fra 2020 indføres der et adgangskrav på minimum 7 på alle fakultetets uddannelser. Formålet er at signalere uddannelser af høj kvalitet, styrke kvaliteten af de optagede studerendes studiemæssige forudsætninger og kvaliteten af vores kandidater og nedbringe frafaldet på uddannelserne, fortæller dekan Thomas Pallesen.

05.02.2018 | Sinne B. Jakobsen

Foto: Jesper Rais

Efter længere tids drøftelser har fakultetsledelsen på Aarhus BSS besluttet, at der skal indføres adgangskrav på minimum 7 på alle fakultetets uddannelser. Studerende, der søger optagelse på Aarhus BSS gennem kvote 1, skal således fremover have mindst 7 i karaktergennemsnit.  De nye adgangskrav træder i kraft fra optaget 2020 og sker som en del af den strategiske udvikling af fakultetets uddannelser, fortæller dekan Thomas Pallesen:

”Først og fremmest er det for at signalere, at vi tilbyder uddannelser af høj kvalitet, og at vi samlet set ønsker at styrke de studiemæssige forudsætninger hos de studerende, vi optager. Samtidig ser vi på optagelseskravene i gruppe 2. Studerende, der ikke har 7 i studentereksamens gennemsnit, men som alligevel har gode forudsætninger for at klare et studie godt, skal fortsat også være velkomne på Aarhus BSS. Vi regner derfor med at tiltaget både vil øge kvaliteten af vores kandidater og mindske frafaldet, der på nogle af vores uddannelser er for højt,” siger Thomas Pallesen.

På de fleste af fakultetets uddannelser lå karaktergennemsnittet for de nye studerende ved sidste optag allerede over 7. Der vil derfor være forskel på, om og hvordan uddannelserne kommer til at mærke det nye adgangskrav, fortæller Thomas Pallesen:

 ”Vi er meget bevidste om, at det nye krav kan blive en udfordring i forhold til enkelte af vores uddannelser, blandt andet i Herning. Her er der dog over de sidste par år blevet udviklet et stærkt fagmiljø, så meget kan nå at ændre sig omkring optaget inden 2020. I dekanatet følger vi derfor naturligvis udviklingen i de kommende år i tæt samarbejde med institutledelsen på BTECH, men vi tror på, at det også på sigt vil komme BTECH til gavn” afslutter han.

Aarhus BSS, Nyheder fra ledelsen