Aarhus BSS Nyheder fra ledelsen

Nye rekrutteringsnormer på Aarhus BSS

Fakultetsledelsen har netop besluttet implementeringen af AU’s syv nye normer for VIP-rekruttering på Aarhus BSS. De nye rekrutteringsnormer skal sikre flere ansøgere til de videnskabelige stillinger og dermed styrke kvaliteten og diversiteten i ansøgerfeltet, fortæller prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard.

Foto: Colourbox

Flere ansøgere til de videnskabelige stillinger, større kvalitet og diversitet i ansøgerfeltet – det er de overordnede formål med de nye normer for fastansættelse af videnskabelige medarbejdere på Aarhus Universitet. De nye normer er blevet til på baggrund af drøftelser i de akademiske råd og flere høringer i de faglige miljøer på tværs af AU.

Fakultetsledelsen på Aarhus BSS har netop besluttet implementeringen de nye normer, som dermed fra nu af vil danne grundlag for fakultetets rekrutteringspolitik på VIP-området. Det betyder blandt andet, at videnskabelige stillinger fremover bliver genopslået, hvis der er ikke er nok kvalificerede ansøgere, og at der skal anvendes søgekomiteer for at sikre et tilstrækkeligt stort og bredt ansøgerfelt.

Prodekan for forskning og talentudvikling Per Baltzer Overgaard er ikke i tvivl om, at de nye normer vil bidrage til en styrket rekrutteringspolitik på Aarhus BSS:

”Som fakultet er en af vores vigtigste styrker vores dygtige videnskabelige medarbejdere,” siger han. ”Det er blandt andet igennem deres forskning og undervisning, at vi kan sætte vores aftryk på verden omkring os. Det er derfor helt centralt, at vi sikrer et stort og bredt felt af kvalificerede ansøgere til vores videnskabelige stillinger, og her er de nye normer et rigtigt godt redskab.”

De syv nye rekrutteringsnormer er:

Norm # 1: Alle stillinger formuleres bredt og opslås både nationalt og internationalt.

Norm # 2: Der anvendes søgekomitéer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt stort ansøgerfelt med kvalitet og diversitet.

Norm # 3: Stillinger genopslås, hvis det efter ansøgningsfristens udløb vurderes, at der ikke er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.

Norm # 4: Bedømmelsesudvalg har et flertal af eksterne medlemmer.

Norm # 5: Der anvendes ansættelsesudvalg. Ved professoransættelser med deltagelse fra dekanatet.

Norm # 6: Ved vurdering af kvalifikationer lægges stor vægt på længerevarende ophold ved én eller flere udenlandske og internationalt anerkendte forskningsinstitutioner.

Norm # 7: Kaldelse finder ikke sted.

De syv normer er nu blevet implementeret i Aarhus BSS’s eksisterende VIP rekrutteringspolitik.  Læs den opdaterede rekrutteringspolitik.