Nye studieledere på Aarhus BSS

Et nyt hold studieledere er blevet udnævnt på Aarhus BSS. Her kan du læse lidt om deres planer og om, hvad de glæder sig til at tage fat på. Prodekan for Uddannelse Per Andersen takker de afgåede studieledere og byder de nye velkommen.

22.03.2019 | Sinne B. Jakobsen

Foto: Fra venstre hjørne ses Carsten Jensen, Lars Haahr og Jacob Klitmøller.

Tre nye studieledere er netop tiltrådt på Aarhus BSS. Professor Carsten Jensen afløser professor Anne Skorkjær Binderkrantz som studieleder for bachelor- og kandidatuddannelserne i statskundskab/samfundsfag, lektor Jacob Klitmøller afløser lektor Helle Spindler som studieleder på bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi, mens studielektor Lars Haarh afløser lektor Pernille Smith på Masteruddannelsen i Digital Innovation.

Prodekan for uddannelse Per Andersen benytter lejligheden til at takke de afgåede studieledere og byde de nye velkommen:

”Jeg vil gerne sige tak til de afgåede studieledere, som alle har gjort et kæmpe stykke arbejde. De har været studieledere i nogle ret omskiftelige år, og jeg har sat stor pris på vores samarbejde, hvor diskussionerne altid er foregået i gensidig respekt og med fokus på at finde gode løsninger. Jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med de nye studieledere, som allerede er gået til opgaven med krum hals. Et stort velkommen til jer alle!”


Mød de nye studieledere: 

Carsten Jensen
Professor på Institut for Statskundskab
Studieleder for Statskundskab/samfundsfag

Hvilke erfaringer og kompetencer bringer du med dig ind i studielederrollen?

Den vigtigste kompetence som studieleder er vel i virkeligheden min undervisningserfaring. Jeg synes selv, at jeg kender Institut for Statskundskab godt, og jeg ved, hvordan god undervisning her ser ud. Det er selvsagt et vigtigt kompas at have med sig, når man påtager sig en mere administrativ rolle. Derudover har jeg været afdelingsformand i fem år indtil nu og siddet i studienævnet det sidste års tid.

Hvilke projekter og opgaver glæder du dig til at tage fat på i din nye funktion?

Statskundskab er en meget veldrevet uddannelse med utroligt engagerede undervisere og dygtige studerende. Jeg har også allerede fundet ud af, at vi har en virkeligt velsmurt administration, der arbejder hårdt bag scenen for at få tingene til at fungere. På den måde handler det meget om, at fastholde en allerede meget stor succes. Min rolle består ikke mindst i at sikre uddannelsens faglige integritet i en tid, hvor mange aktører skubber os i forskellige retninger. Uddannelsen skal være i fortsat udvikling, men det skal ske med respekt for det, der gør os gode.


Lars Haahr
Studielektor på Institut for Virksomhedsledelse
Studieleder på Master i Digital Innovation

Hvilke erfaringer og kompetencer bringer du med dig ind i studielederrollen?

Som studieleder vil jeg trække på mine erfaringer fra erhvervslivet, hvor jeg i adskillige år har arbejdet inden for digital innovation. Her har jeg selv medvirket i digitaliseringsprocesser og desuden fungeret som rådgiver for virksomheder, inden jeg vendte tilbage til universitetet for at skrive min ph.d., der netop undersøgte, hvordan virksomheder arbejder med digital innovation.

Fra mine år i erhvervslivet ved jeg, hvor vigtigt det er, at vi kan tilbyde deltagerne en uddannelse, som de kan bruge i praksis. Det kræver både, at vi er oppe på beatet med den sidste nye teknologiske viden, men også at vi inddrager cases fra de studerendes egen hverdag i undervisningen.

Samtidig er det altafgørende, at uddannelsen hviler på et solidt forskningsbaseret grundlag, for det er netop kombinationen mellem praktisk anvendelighed og forskningsbaseret viden, der gør master-uddannelsen til noget særligt. Og her er jeg glad for, at master-uddannelsen har et stærkt hold af undervisere så vi kan nå sikkert i mål med den opgave.

Hvilke projekter og opgaver glæder du dig til at tage fat på i din nye funktion?

Uddannelsen er jo relativt ny, så derfor glæder jeg mig rigtig meget til at skabe mere opmærksomhed omkring uddannelsen og få den positioneret godt. Det bliver en spændende opgave. Jeg glæder mig også til at se på, hvordan vi på uddannelsen i endnu højere grad kan inddrage de sidste nye teknologiske muligheder og udfordringer, som virksomhederne står overfor – igen for at sikre uddannelsens praktiske anvendelighed.

Endeligt kunne jeg også godt tænke mig at styrke koblingen mellem uddannelsen og fakultetets andre erhvervsrettede arrangementer inden for feltet - heriblandt vores årlige digitaliseringskonference i september og en række mindre konferencer. Faktisk har vi allerede d. 4. april et arrangement om Software-robotter i praksis. Disse arrangementer er man meget velkommen til at deltage i, hvis man er interesseret - også som medarbejder.


Jacob Klitmøller
Lektor på Psykologisk Institut 
Studieleder for Psykologi

Hvilke erfaringer og kompetencer bringer du med dig ind i studielederrollen?

Jeg har gennem de seneste fire år siddet som medarbejderrepræsentant i studienævnet. Gennem det seneste år har jeg desuden indgået i tæt sparring med daværende studieleder Helle Spindler. På den måde jeg har fået indsigt i en række af de mangeartede opgaver, man som Studieleder tager sig af. Jeg er ansat som lektor i Pædagogisk Psykologi, hvor uddannelse og læring er to kerneområder.

Forskningsmæssigt har jeg både beskæftiget mig med elevers oplevelse af skolegang og undersøgt forskellige læringsprogrammers implikationer. Det forventer jeg at kunne bringe med ind i min rolle som studieleder gennem fokus på studerendes oplevelse af undervisning, deres udbytte af den og de forskellige tiltag, der tilbydes os undervisere, til at skabe bedre undervisning.

Hvilke projekter og opgaver glæder du dig til at tage fat på i din nye funktion?

Jeg synes, at det er vanskeligt at svare på, før jeg har orienteret mig i de formelle forpligtelsers indhold og fulde omfang. Desuden tænker jeg, at det er vigtigt at orientere mig i mine kollegers forskellige pædagogiske overvejelser, inden jeg giver mig i kast med eventuelle projekter på tværs af uddannelsen. Der er dog, for mig at se, i hvert fald to områder, man som studieleder på Psykologi bør forholde sig til. Det ene drejer sig om det fortløbende arbejde med at favne de mange videnskabelige traditioner, der karakteriserer psykologi som felt i uddannelsen af vores studerende. Det andet er afvejningen af de almene i forhold til de mere professionsrettede aspekter af vores uddannelse.

Derudover ser jeg frem til at fortsætte nogle initiativer, som jeg allerede satte i gang, inden jeg blev studieleder – med fokus på vores studerendes skriftlighed frem mod bacheloropgaven. Sidst, men ikke mindst, er jeg i gang med en møderunde med en del af de udvalg, som de studerende på psykologi har stiftet. Her håber jeg at styrke forbindelsen til de studerende i almindelighed og koblingen mellem deres sociale og faglige interesser i særdeleshed.

Aarhus BSS