Nyt evalueringssystem på AU medfører ingen ændringer på Aarhus BSS

Ved semesterstart skifter Aarhus Universitet til et nyt evalueringssystem. Fremover vil hele universitetet evaluere undervisning på samme platform. Det medfører dog ingen ændringer på Aarhus BSS, der som det eneste fakultet allerede anvender det nye system.

24.08.2021 | Ida Marie W. Vilbæk

Spørgetime i fag på uddannelsen i Psykologi

Foto: AU Foto

I forbindelse med semesterstart 2021 har Aarhus Universitet valgt at implementere en ny fælles platform for undervisningsevaluering. På Aarhus BSS har man dog allerede anvendt det nye evalueringssystem i mange år, da undervisningsevaluering har været et indsatsområde siden 2014.

Det betyder, at det nye digitale evalueringssystem på AU hverken ændrer på brugerfladen eller evalueringspraksissen for fakultetets undervisere. Som det eneste skal man fremover logge ind via Brightspace, da indgangen til evalueringer er flyttet med, nu hvor Brightspace har erstattet Blackboard.

Erfaring gør det muligt at bevare lokal support

Mens resten af universitetet fremover vil benytte sig af en centraliseret support til undervisningsevaluering i det nye system, bevarer Aarhus BSS sine lokale services.

”Vi har arbejdet med systemet i mange år. Derfor har vi valgt at fortsætte med vores lokale support til underviserne på Aarhus BSS i stedet for at lade den nye centrale supportenhed på AU tage over. Det giver mening, fordi vi modsat de andre fakulteter kan trække på vores gode erfaring med systemet,” fortæller Mustapha Ali El-Ahmad, teamleder for undervisningsevalueringsenheden på Aarhus BSS.

Nu er universitetet fælles om samme system

På Aarhus BSS har undervisningsevaluering været et indsatsområde siden 2014. Det affødte et behov for et meget fleksibelt system, der understøttede opsætningen af komplekse evalueringer, tillod mange personer omkring en evalueringsproces samt udsendte automatiske rapporter til undervisere og ledelse. Man valgte derfor allerede dengang at skifte platform.

Den platform vil fremover være fælles for hele AU, der i dialog med udbyderen og i samråd med fakultetets evalueringsteam har valgt at bygge videre på den tekniske opsætning fra Aarhus BSS. I fremtiden vil AU med det fælles system potentielt kunne sammenstille data fra hele universitetet for at give et tværgående indblik i evalueringen af undervisning.


Læs mere

Aarhus BSS