Aarhus BSS Nyheder fra ledelsen

Nyt forskningsudvalg på Aarhus BSS

Aarhus BSS har netop nedsat et nyt tværgående forskningsudvalg, som skal rådgive dekanatet og fakultetsledelsen i centrale forskningsspørgsmål. Udvalget skal også bruges til at udveksle erfaringer på tværs af fakultetet, fortæller prodekan for forskning Per Baltzer Overgaard.

Prodekan Per Baltzer Overgaard glæder sig til samarbejdet med det nye forskningsudvalg. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Aarhus BSS’ nye forskningsudvalg skal fremover være et forum for forskningsstrategiske drøftelser på tværs af fakultetet. Udvalget skal fungere som sparringsorgan for dekanatet og fakultetsledelsen i centrale forskningsspørgsmål og eventuelle høringer - og dermed også understøtte prodekanen for forskning i at varetage fakultetets forskningsmæssige interesser på AU og over for omverdenen.

Det nye forskningsudvalg består af ét medlem fra hvert institut. Medlemmerne er udpeget af institutlederne og er enten instituttets vice-institutleder for forskning eller en tilsvarende forskningsansvarlig ledelsesrepræsentant. Associate dean med ansvar for EU-finansiering Niels Mejlgaard er også medlem, mens prodekan for forskning Per Baltzer Overgaard er udvalgsformand. Han er godt tilfreds med sammensætningen af det nye udvalg:

”Vi har fået samlet et stærkt hold af erfarne senior-VIP'er, som alle er gået til opgaven med stor entusiasme,” fortæller han. ”Det betyder rigtig meget, at vi nu kan trække på så dygtige og erfarne folk i forhold til forskningsstrategiske spørgsmål – både internt på AU og i forhold til verden omkring os. Jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde.”

Godt at sparre med hinanden

Et andet centralt formål med udvalget er at udveksle erfaringer på tværs af fakultetet om for eksempel ansøgningsmuligheder i forbindelse med større fonde/calls - og at drøfte ideer til nye tværgående projekter og forskningsinitiativer. Prodekan Per Baltzer Overgaard glæder sig over, at fakultetet nu har et forum, hvor institutterne sammen kan drøfte forskningsrelaterede emner på tværs af fagligheder:

”Selvom vores seks institutter er forskellige, står de jo overfor mange af de samme udfordringer for eksempel i forhold til eksterne midler og publicering,” siger han. ”Her er det godt at kunne sparre med hinanden. Jeg håber derfor, at udvalget bliver et forum, hvor man kan drage nytte af hinandens erfaringer til glæde for hele fakultetet og det enkelte institut.”

Det nye udvalg mødtes den første gang d. 10.januar og vil efter planen mødes fire gange årligt eller efter behov.

Medlemmer af forskningsudvalget:

Professor Peter Lindgren, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
Professor Helena Skyt Nielsen, Institut for Økonomi
Professor Birgitte Egelund Olsen, Juridisk Institut
Professor Lars Frederiksen, Institut for Virksomhedsledelse
Professor Christoffer Green-Pedersen, Institut for Statskundskab
Professor Peter Krøjgaard, Psykologisk Institut
Associate dean med ansvar for EU-finansiering Niels Mejlgaard
Prodekan for forskning Per Baltzer Overgaard (formand)

Vil du vide mere om det nye forskningsudvalg?

Kontakt Per Baltzer Overgaard

E-mail: povergaard@au.dk

Fastnet: +4587152175