Nyheder fra ledelsen

På vej mod en genåbning

Tirsdag den 2. juni er Aarhus BSS’ bygninger klar til at åbne op for medarbejderne efter mere end to måneders nedlukning. De praktiske rammer for genåbningen er netop nu ved at blive fastlagt på institut- og afdelingsniveau. Der er dog en række fælles retningslinjer, som man skal være opmærksom på.

Luftfoto af hjørne af Universitetsparken på Nørrebrogade
Den 2. juni slår Aarhus BSS atter dørene op for medarbejderne efter mere end to måneders nedlukning. Foto: AU Foto

Den 20. maj kom den politiske udmelding, som gav mulighed for en øget genåbning af det danske samfund – herunder universiteterne. Siden da har AU arbejdet på højtryk for at sikre, at universitetets medarbejdere trygt og sikkert kan vende tilbage til deres arbejdsplads.

Netop nu er ledelsen i samarbejde med medarbejderne i gang med at fastlægge de praktiske rammer for genåbningen af hver enkelt bygning, institut og afdeling med afsæt i AU’s overordnede retningslinjer. Når fakultetet åbner for medarbejderne d. 2. juni, vil man derfor skulle vænne sig til en række nye retningslinjer – særligt ift. rengøring, hygiejne og afstandskrav, men også ift. møder med eksterne osv.

Vi har alle et ansvar

Aarhus BSS Bygningsservice har løbende tilset fakultetets bygninger under nedlukningen og er nu i fuld gang med at klargøre bygningerne til på tirsdag. Alle kontorer, kontaktflader og fællesarealer gøres grundigt rent, der opsættes desinfektionsdispensere og sørges for rigeligt mulighed for selv at desinficere fx arbejdsudstyr. Den enkelte medarbejder har nemlig også et ansvar, fortæller teknisk chef Peter Bachman Vestergaard.

”Det vigtigste er, at man som medarbejder kan føle sig tryg ved at komme tilbage – og det kan man, fordi vi overholder alle gældende retningslinjer i forbindelse med ibrugtagningen af vores lokaler. Og også selvom man kommer tilbage til en lidt ny hverdag, hvor vi alle skal være mere bevidste om rengøring og hygiejne i det daglige. Som medarbejdere har vi alle et ansvar for at sikre en god hygiejne på vores fælles arbejdsplads og for at passe på os selv og hinanden.”

Indtil videre er det kun fakultetets medarbejderne, der får adgang til bygningerne. Studerende får kun adgang, hvis de skal til eksamen eller deltage i særlige kursusforløb. I øjeblikket foregår der udvalgte mundtlige eksaminer på campus, og de forløber godt, fortæller Peter Bachmann Vestergaard.

Dekanen glæder sig til genåbning

Dekan Thomas Pallesen glæder sig meget over, at fakultetet nu igen kan slå dørene op for medarbejderne:

”Nedlukningen har stillet store krav til os alle sammen, og jeg vil gerne takke alle for at have ydet en helt ekstraordinær indsats i en meget omskiftelig periode,” siger han. ”Selvom vi nu skal vænne os til en række nye retningslinjer på campus, og vi naturligvis også gerne havde set vores studerende tilbage, bliver det godt at komme tilbage til en mere normal hverdag igen.”  

Fakta om rengørings- og hygiejnetiltag:

  • Frem til august vil Bygningsservice rengøre alle fællesarealer (køkken- og toiletfaciliteter, møde- og eksamenslokaler) og kontaktflader (fx dørhåndtag, stikkontakter, gelændere) én gang dagligt, mens kontorerne som altid vil blive gjort rent én gang om ugen.
  • Medarbejderne skal vaske hænder eller spritte hænder af, når de ankommer til campus og løbende igennem dagen.
  • Derudover skal man også sørge for at spritte af efter sig selv, når man har brugt fællesarealer, mødelokaler og lignende.

Vil du vide mere?

Læs AU's overordnede retningslinjer