Per Andersen: En af de ting, jeg skal nu, er faktisk at lære nyt

Fem år som prodekan på området har ikke dæmpet Per Andersens interesse for uddannelse. Når han retter blikket fremad mod sin stilling som professor MSO ved Juridisk Institut, er både undervisning, pædagogisk udvikling og egen læring solidt placeret på dagsordenen. Som noget af det første starter han med selv at færdiggøre endnu en uddannelse.

16.02.2021 | Ida Marie Wøhlk Vilbæk

Per Andersen

Foto: Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer

Per Andersen bevæger sig efter fem år som prodekan for uddannelse tilbage til Juridisk Institut, hvor han per 1. februar 2021 er blevet professor MSO. Han fortæller i dette interview om sig selv og sine fremtidsplaner.

”Det er med tiden blevet tydeligt for mig, at min største drivkraft er at lære nyt. Men det skal gerne være kombineret med, at jeg samtidig kan gøre en forskel – og have det sjovt! Det er derfor, jeg er dybt interesseret i andre menneskers måde at opfatte og koncipere verden på, og hvad det betyder for den måde, de indretter sig på. Det kan man lære meget af.

”Personligt kan jeg rigtig godt lide den læring, man får specifikt gennem uddannelser. Så det er ikke fordi, jeg marcherer gennem livet, mens jeg samler på uddannelsesbeviser. Men der er nok noget med mig og uddannelse, og jeg ser blandt andet frem til at kunne færdiggøre uddannelsen FMOL her i foråret.”

Fra prodekan til professor MSO

”Min fascination af læring og uddannelse samt muligheden for personlig udvikling var afgørende, da jeg for fem år siden søgte stillingen som prodekan for uddannelse. Den er også en del af årsagen til, at jeg stopper her. Man kan sige, at jeg har trukket den læring ud af jobbet som prodekan, som jeg kunne, og nu er tiden kommet til, at jeg skal tilbage og videreudvikle mig i mit fag.

”Jeg må dog indrømme, at forårssemesteret så roligere ud, da jeg drøftede sagen med Thomas Pallesen i december. Jeg tænkte faktisk, at det ville være et godt tidspunkt at overlevere på, fordi vi var på plads…”

Coronaårets redningsaktion

”Der har været et stort behov for løsninger i fællesskab i 2020. Coronaåret har været én massiv redningsaktion, lige fra første nedlukning. Jeg har set både undervisere og administration tage et stort slæb for at få det til at lykkes. Det imponerer mig til stadighed, at vi er kommet igennem som fakultet, men jeg ville ønske, at der havde været noget mere tid til at tænke sig om undervejs.

”Det er også en skam, at alle projekter er blevet sat på standby, for eksempel arbejdet omkring kandidaternes evne til at intervenere i en teknologisk virkelighed og transformere private og offentlige virksomheder digitalt. Til gengæld er Edu IT fuldstændig eksploderet!”

Undervisning og pædagogisk radiotavshed

”Da jeg selv trak i undervisertrøjen i efteråret – efter ikke at have undervist i et par år –  følte jeg mig helt opløftet. Så det er et stort tilvalg for mig, at jeg skal tilbage til min faglighed, hvor jeg kan undervise igen, og hvor jeg også gerne vil arbejde videre med den pædagogiske brug af Edu IT.

”Jeg tror stærkt på, at digitale redskaber kan understøtte de studerendes læring. Hvis du som underviser har 20 timers undervisning i et fag, er der meget vundet ved at udnytte den pædagogiske radiotavshed mellem de ugentlige forelæsninger til digital aktivering af de studerende.

"Jeg har heller ikke nået at publicere forfærdeligt meget de seneste år. Det bliver der mere tid til nu.”

Romerret, retshistorie og retten i vores verdensforståelse

”Jeg er ikke nogen god jurist, for jeg er ikke stærk på det dogmatiske, på reglerne. Måske lige med undtagelse af uddannelsesjura. Til gengæld er jeg en ret god retshistoriker! Det, der interesserer mig, er jura som samfundsfænomen. Her tænker jeg både på de vilkår og idéer, der har formet vores opfattelse af jura op gennem tiden, samt hvordan juraens tænkemåder og begrebsapparat er blevet brugt til at påvirke vores verdensbillede. Eller misbrugt.

”Jeg har talt med en kollega om at udbyde et kursus i romerret på et tidspunkt. Romerretten udgør en stor del af fundamentet for moderne formueret. Tænk bare på alle de latinske betegnelser, som jurister er berygtede for. Det ville give en god grundforståelse til de jurastuderende.”

En gæld i husprojekter

”Ud over det faglige ser jeg meget frem til at kunne bruge mere tid sammen med min familie. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har lagt mange timer i arbejdet som prodekan. Jeg skylder vist på nogle husprojekter...

”Jeg glæder mig til noget så simpelt som at sætte mig ned og læse en fagbog fra ende til anden. Her til foråret skal jeg desuden skrive en masterafhandling og på den måde afslutte min uddannelse i offentlig ledelse (FMOL).”

"Hvad vil jeg savne mest ved stillingen som prodekan?"

”Jeg vil savne de mange gode mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Det er en helt naturlig følge af det at stoppe, at jeg kommer til at have en langt mere begrænset kontaktflade i dagligdagen. Det skal jeg nok lige finde mig tilrette i, og mon ikke det bliver et savn, også når jeg når lidt længere hen og kigger tilbage."


Læs mere

 

Aarhus BSS