Professor Anne O. Krueger udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet

Professor Anne O. Krueger, Johns Hopkins University i Washington D.C., bliver udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet, når universitetet afholder sin årsfest den 9. september 2011.

01.09.2011

Det er en økonomisk forsker af højeste internationale kaliber, Aarhus Universitet den 9. september udnævner til æresdoktor i forbindelse med universitetets årsfest. Professor Anne O. Krueger meritliste er alenlang og et tydeligt bevis på den store indflydelse, hun har haft på økonomisk tænkning igennem flere årtier.

Tyngden i Anne O. Kruegers forskningsportefølje er inden for udviklingsstrategi og handel, samt internationale finansielle forhold og valutakursregimer, og de 18 landestudier, hun organiserede sammen med den amerikanske forsker og økonom Jagdish N. Bhagwati i 1970’erne, kan ses som hendes største enkeltbidrag til videnskaben.

Nyt lys på eksporten

De 18 studier, som hver udgjorde et bind i en serie, førte til en omfattende ændring i den økonomiske professions forståelse af udenrigshandelens rolle for den økonomiske udvikling. Studierne påviste, at en eksportorienteret strategi var mere fordelagtig end en importbeskyttende og kan siges at have foregrebet den store succes, asiatiske lande som Hong Kong, Sydkorea, Singapore og Taiwan oplevede efterfølgende.

En artikel fra 1974 baseret på landestudierne medførte en betydelig litteratur om begrebet ”rent-seeking”, der senere hen blev et standardbegreb i introducerende lærebøger i nationaløkonomi.

Samarbejde med Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har også haft glæde af Anne O. Kruegers forskningsindsats. Hun besøgte første gang Institut for Økonomi i 1977 og blev hurtigt inviteret tilbage på et 14 dages ophold – kort inden hun tiltrådte som cheføkonom i Verdensbanken, hvortil hun ved flere lejligheder har inviteret medarbejdere ved Institut for Økonomi til at arbejde.

Professor Krueger har desuden ageret vært og vejleder for flere ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet, når de har været på udlandsophold. På den måde har hun både haft betydning for frontforskningen og for talentudviklingen på Aarhus Universitet.

Udvalgte ærestitler som er tildelt Anne O. Krueger:

2004: Æresdoktor, University of Melbourne

1997- Distinguished Fellow, American Economic Association

1995- Medlem af National Academy of Science

1993: Frank E. Seidman Distinguished Award in Political Economy

1984: Robertson Prize, National Academy of Science

 

Uddannelse og ansættelser, Anne O. Krueger:

2007- Professor i international økonomi, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University, Washington D.C.

2001-2006: Deputy Managing Director, Den Internationale Valutafond

1993-2001: Herald L. and Caroline L. Ritch Professor of Humanities and Sciences, Dept. of Economics, Stanford University

1982-1986: Chief Economist, Verdensbanken

1958: Ph.d. i økonomi, University of Wisconsin-Madison

1956: MS i økonomi, University of Wisconsin-Madison

1953: BA i økonomi, Oberlin College


Læs mere om professor Anne O. Krueger

Aarhus BSS
Tags: æresdoktor, anne krueger,