Samarbejde og mærkesager gennem fem år på uddannelsesområdet

Efter fem år som prodekan for uddannelse har Per Andersen valgt at vende tilbage til Juridisk Institut. Fakultets uddannelsesområde har i perioden udviklet sig på flere parametre, og senest har den fysiske nedlukning af universitetet medført helt nye vilkår for undervisning. Vi ser tilbage på Per Andersens bidrag til samarbejde, benarbejde og nytænkning på Aarhus BSS.

16.02.2021 | Ida Marie Wøhlk Vilbæk

Per Andersen

Foto: AU Foto

Når vi spørger til Per Andersens fem år som prodekan for uddannelse, handler svarene ikke kun om, hvad Per har opnået. De handler om, hvordan han har opnået det: gennem samarbejde. Som dekan Thomas Pallesen siger:

”Per har været rigtig god til at formidle samarbejde på tværs af fakultetet. Han har en stor evne til at lytte til sine interessenter og arbejde vedholdende for at finde løsninger, alle kan se sig selv i. På den måde har han været med til at indfri vores ambitioner om at have stærke uddannelser inden for såvel samfundsvidenskab og business som krydsfeltet mellem de to.”

Per Andersen som facilitator

Det er særligt Per Andersens evne til at facilitere og inkludere, der bliver fremhævet. Studieleder Carsten Jensen, Institut for Statskundskab, fortæller:

”Per Andersen har siddet for bordenden på uddannelsesområdet og forsøgt at imødekomme meget forskelligartede interesser. Hans evne til simpelthen at få samarbejde og processer til at glide har været central, særligt i de atypiske processer og tempi omkring coronaberedskabet.”

Studieleder Lars Esbjerg, Institut for Virksomhedsledelse, er enig:

”Per Andersen har været åben over for andres input. Han er ikke kommet med en færdig løsning, der bare afventede formel godkendelse – heller ikke i coronaperioden. Det har været meget positivt, at alle har kunnet bidrage, og at vi har diskuteret, hvad der var mest hensigtsmæssigt.”

Per Andersen som arbejdshest

Et andet træk, der ofte nævnes, er Per Andersens store arbejdskapacitet.

”Per kan få tingene til at hænge sammen, og så kan han arbejde!” ler Carsten Jensen.

”Han er virkelig det, man kunne kalde en arbejdshest. Han har en enorm personlig robusthed,” konstaterer prodekan for forskning og talent Per Baltzer Overgaard.

Som prodekan for uddannelse oplever man et vist pres, fordi uddannelse er så omdiskuteret et emne både politisk, i den brede befolkning og på fakultetet selv. Her er robusthed en fordel.

Per Andersen som nytænker

Per Andersen har også været stærkt optaget af spørgsmålet om mere kvalitet i fakultetets uddannelser, herunder teknologiens plads på uddannelserne. Som Carsten Jensen fremhæver:

”Per har også presset på for at udvikle uddannelsesområdet yderligere, blandt andet ved lejlighedsvist at stille frække spørgsmål.”

Ambitionen om at tænke nyt er dog groet ud af en historisk bevidsthed.

”Per har en stor respekt for historien, men uden nogen konservatisme. Han er ikke bange for at udfordre påstået viden. Derfor har han været god til at finde fællesnævnere på tværs af traditionelle skel og anfægte fastgroede opfattelser,” fortæller Per Baltzer Overgaard.

Når vi kigger tilbage

Hvad vil vi huske Per Andersens for som prodekan, når vi om nogle år kigger tilbage? Budene varierer, men tegner alligevel et billede af Pers bidrag og interesser:

  • Ibrugtagningen af Educational IT, særligt under coronaåret
  • Digitalisering som emne og metode i undervisningen
  • Gode kollegiale snakke, fra det filosofiske til fodbold

Læs mere

Nyheder fra ledelsen