Smittehåndtering på Aarhus BSS

Fakultetsledelsen har nedsat en ny smitteberedskabsgruppe, som skal håndtere evt. tilfælde af covid-19 blandt studerende. Det sker forud for den fysiske genåbning af undervisningen på Aarhus BSS.

24.08.2020 | Sinne B. Jakobsen

Foto: Colourbox

Den nye smitteberedskabsgruppe består af institutleder Jacob Kjær Eskildsen (formand), studieleder Carsten Jensen, kommunikationschef Aase Bak, teknisk chef Peter Bachmann Vestergaard, afdelingsleder Stina Lykkebye Tylén og rådgiver Rasmus Holleufer fra fakultetssekretariatet.

Gruppens primære opgave er at sikre simultan orientering om smittetilfælde blandt studerende til det berørte institut (institutleder, studieledere samt institutsekretariatsledere). Derudover skal gruppen aftale den konkrete arbejdsdeling mellem det/de involverede institut/ter bl.a. iværksættelse af straks-rengøring og smitteopsporing.

Gruppen har holdt to indledende møder for at få fastlagt procedurer for smittehåndtering, så der sikres en hurtig og smidig koordinering mellem institutter, studieadministration, bygningsservice og kommunikation. Derudover har gruppen drøftet, hvordan man håndterer situationer, hvor smitteudbrud går på tværs af fakulteter, f.eks. fordi lokaler benyttes på tværs af flere fakulteter.

Smittes flere studerende samtidig og kræver dette yderligere tiltag (fx hjemsendelse eller aflysning af undervisning) afklares disse tiltag med smitteberedskabsgruppen og dekanen. Alle studerende, der smittes med covid-19, opfordres desuden til at orientere studieadministrationen via en særskilt blanket.

Hvordan får underviseren besked, hvis en studerende er smittet?

Hvis en studerende smittes med covid-19, vil underviseren få besked fra instituttet (enten institutleder, studieleder eller institutsekretariatsleder).

Læs mere om håndtering af smitteudbrud blandt studerende: https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/haandtering-af-symptomer-og-smitte-blandt-studerende/

Smittehåndtering blandt medarbejdere

Ansatte på institutterne, som smittes med covid-19, opfordres til straks at informere den relevante institutleder og institutsekretariatsleder.

Ansatte ved administrationscenteret opfordres til straks at informere deres funktionschef samt stedfortræder for administrationschefen, Margrethe Vejs-Petersen.

Læs mere om håndtering af symptomer og smitte blandt medarbejdere: https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/haandtering-af-symptomer-og-smitte-blandt-medarbejdere/

Nyheder fra ledelsen