Snapshots fra en skriftlig eksamen under corona

Den store eksamen i erhvervsret på Juridisk Institut samler hvert år hundredvis af studerende til tre timers skriftlig eksamination. I år foregik den under de gældende coronaretningslinjer.

31.05.2021 | Ida Marie W. Vilbæk

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Årets eksamener foregår endnu engang på ændrede vilkår. Nogle eksamener er omlagt til onlineformat, mens andre kan gennemføres med fremmøde under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

På Juridisk Institut er en af de helt store tilbagevendende eksamensbegivenheder den skriftlige eksamen i erhvervsret, hvor hundredvis af studerende hvert år deltager i tre timers skriftlig opgaveløsning. I år var lidt over 400 studerende tilmeldt eksamen, der blev afholdt med fysisk fremmøde fredag den 28. maj. Det gjorde det nødvendigt at gentænke formen en smule, så forholdsreglerne for smitteforebyggelse kunne imødekommes.

Konkret blev eksamen derfor afholdt fordelt på tre separate lokationer: S-bygningen på Fuglesangs Allé, de tre store haller på Trøjborg samt udvalgte lokaler på Finlandsgade. Her sad de studerende forskudt med behørig afstand på såvel gulvareal som balkoner og skulle selvfølgelig bruge mundbind og håndsprit, når de færdedes til og fra deres plads.

Alle fotos er fra S-bygningen på Fuglesangs Allé og er taget af Lars Kruse, AU Foto.

Aarhus BSS