Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

Sommerhilsen fra dekanen

Foto: AU Foto

Kære medarbejdere

Nu er det sommer, og vi kan snart se frem til en velfortjent ferie uden for fakultetets mure. Inden da vil jeg gerne sige tak for et godt forårssemester og fortælle lidt om noget af det, som vi i fakultetsledelsen har beskæftiget os med i løbet af foråret.

I april gik vi i gang med at kigge på fakultetets samlede uddannelsesportefølje. Det er en stor og spændende opgave, hvor vi for første gang i Aarhus BSS’ historie hæver os op over de enkelte uddannelser og kigger på kvaliteten af vores samlede uddannelsesudbud. Vi har nu identificeret en række emner, som vi i den kommende tid glæder os til at diskutere og videreudvikle i tæt samarbejde med de faglige miljøer.

Formålet med øvelsen er først og fremmest at sikre, at de enkelte uddannelsesprofiler er så skarpe som muligt. Samtidig har øvelsen givet anledning til en god diskussion om, hvordan vi skal arbejde med tværfaglighed her på Aarhus BSS. Vi vil jo rigtig gerne udnytte vores faglige bredde gennem tværfaglige uddannelser, men tværfaglighed er langt mere end bare det at sætte to fagfelter sammen. Tværfaglighed har størst værdi, når den faglige kombination kan inspirere os til at se på tingene på nye måder og er med til at løfte og videreudvikle felterne. Det er vigtigt at huske.

I foråret har vi på Aarhus BSS desuden gennemført en større imageundersøgelse, som zoomede ind på fakultetets kendskabsgrad og image blandt udvalgte målgrupper her godt to år efter, at vi fik vores nye navn. Undersøgelsen viste, at næsten en tredjedel allerede nu kender Aarhus BSS. Det viser, at vi er kommet langt på bare to år. Der er dog stadig mange, der ikke kender vores navn, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Vi skal derfor blive ved med at fortælle omverdenen, at Aarhus BSS tilbyder værdifuld viden til gavn for virksomheder og samfund.

Vi kan fortælle, hvem vi er og hvad vi tilbyder på mange måder: når vores dygtige kandidater kommer i job og viser, hvad de kan; når vi samarbejder med verden omkring os; og når vi inviterer vores alumner og samarbejdspartnere inden for på fakultetet. Derfor åbnede vi i juni dørene til den allerførste Aarhus BSS Erhvervskonference, som netop satte fokus på tværfagligheden på vores fakultet og på, hvordan vores viden giver værdi for virksomhederne. Og derfor inviterer vi vores medarbejdere og alumner til en fælles årlig sommerfest, som giver mulighed for hygge på tværs af faglige skel og brancher.

Inden jeg slutter, vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sommerferie. Jeg glæder mig til at se jer til næste semester og håber at se rigtig mange af jer til sommerfesten d. 18. august!

Venlig hilsen

Thomas Pallesen