Stor fremgang i kvote-2 ansøgere på BSS

Business and Social Sciences oplever en stigning på hele 16 procent i dette års kvote 2-ansøgninger. Det er især uddannelserne Jura, Almen Erhvervsøkonomi (HA) og Psykologi, der tiltrækker de kommende studerende.

26.03.2012 | Marianne Gammelgaard

De erhvervs- og samfundsvidenskabelige uddannelser er populære i dette års kvote 2-ansøgninger til Aarhus Universitet. Siden sidste år oplever BSS en stigning i kvote 2-ansøgninger fra 4.133 til 4.811 ansøgninger. Det svarer til en stigning på 16 procent.

Hertil kommer endnu en positiv udvikling, der viser, at 11 procent flere ansøgere end sidste år har valgt BSS som deres førsteprioritet ud af alle de universiteter, de har søgt ind på.

- Vi kan være godt tilfredse. Det er meget flotte kvote 2-tal, vi ser inden for erhvervs- og samfundsvidenskab, siger Peder Østergaard, der er prodekan for uddannelsesområdet på BSS.

Han tilføjer, at man skal være opmærksom på, at tallene kun er en foreløbig pejling på, hvor mange nye studerende, der vil starte på BSS efter sommerferien, da den enkelte studerende stadig skal takke ja til den uddannelsesplads, som han eller hun vil få tilbudt. Og derudover kommer der også et kvote 1 optag i juli 2012.

De store uddannelser trækker
Der er mange uddannelser, der har øget både det totale antal af ansøgere og antallet af førsteprioritetsansøgere. Heriblandt er de tre største uddannelser på BSS: Jura, Almen Erhvervsøkonomi (HA) og Psykologi.

I forhold til sidste år har 31 procent flere ansøgere søgt om optagelse på Jura som førsteprioritet, og hele 57 procent flere har valgt uddannelsen Erhvervsjura (HA jur.), som er erhvervsøkonomi kombineret med jura, som deres førsteprioritet.

Institutleder for Juridisk Institut, professor Michael Steinicke, er særligt glad for de mange nye kvote 2-ansøgere:

- Vi har for nyligt samlet de juridiske og erhvervsjuridiske kræfter inden for forskning og uddannelse på ét juridisk institut. Den øgede slagkraft og bredere faglighed kommer især vores uddannelser og nye studerende til gode, så vi kan næsten ikke vente med at tage imod dem, siger Michael Steinicke.

På Psykologi har 17 procent flere søgt uddannelsen som førsteprioritet siden sidste år, og hele 830 studerende har søgt uddannelse på kvote 2. Således er Psykologi den uddannelse, der har fået flest ansøgere på hele BSS.

Kontakt:Peder Østergaard, Prodekan for uddannelse
Business and Social Sciences
Kontor: 8715 2474
Mobil: 2679 8554
E-mail: ps@asb.dk
Web


Michael Steinicke, professor og institutleder
Business and Social Sciences
Juridisk Institut
Kontor: 8716 5501
Mobil: 2536 7205
E-mail: micst@jura.au.dk
Web

Aarhus BSS, Uddannelse