Nyheder fra ledelsen

Styrke gennem samarbejde

I starten af oktober deltog Aarhus BSS for første gang i et benchmarkmøde med både Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet (HGU) og FEB Groningen. Her udvekslede man blandt andet erfaringer inden for international rekruttering, og det har lagt kimen til et større samarbejde omkring bedømmelseskomiteer, fortæller institutleder Jacob Kjær Eskildsen.

Benchmarkmødet i oktober var det første møde mellem alle tre institutioner. Foto: Karin de Roo (FEB Groningen)

I dag benytter flere og flere uddannelsesinstitutioner sig af benchmarking og indgår i strategiske samarbejder med lignende institutioner for udveksle erfaringer og lære af hinanden. Aarhus BSS har siden 2012 haft et benchmarksamarbejde med Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet (HGU), og i 2018 kom Faculty of Economics and Business, University of Groningen (FEB Groningen) også med.

Den 3. og 4. oktober 2019 fandt det første fælles møde mellem de tre institutioner så sted. Her skulle medlemmer af fakultetsledelserne diskutere og udveksle erfaringer inden for to overordnede temaer, nemlig Preparing students for the international jobmarket og Attracting and retaining international faculty members.

Samme udfordringer – fælles løsninger

HGU og FEB Groningen er ligesom Aarhus BSS begge AACSB og EQUIS-akkrediteret og har en stor faglig bredde. De er også alle tre offentlige institutioner og en del af et velrenommeret universitet. De mange ligheder betyder, at de tre organisationer står over for mange af de samme udfordringer og dermed ofte vil kunne finde fælles løsninger.

På mødet præsenterede hver enkelt institution derfor sin aktuelle situation og centrale udfordringer inden for hvert tema, men også løsninger og specifikke tiltag. Fra Aarhus BSS fortalte Institutleder Jacob Kjær Eskildsen fra Institut for Virksomhedsledelse blandt andet om de tiltag, Aarhus BSS har sat i værk for at rekruttere og fastholde internationale medarbejdere. Han vender positiv tilbage fra benchmarkmødet, fordi der netop var fokus på at bruge hinanden aktivt og finde løsninger, der kommer alle til gode:

”Fremover vil vi for eksempel gerne trække mere på hinanden i forhold til bedømmelseskomiteer, hvor det er en klar fordel at medlemmerne kender og forstår de kriterier, vi anvender,” fortæller han. ”Frem til næste besøg skal vi derfor udveksle ansættelseskriterier inden for forskellige stillinger, så vi også her kan lære af hinanden. Vi arbejder også på at udvide samarbejdet ift. ph.d.-studerende, så det bliver nemmere for de studerende at tage på ph.d.-kurser og korte ophold institutionerne imellem,” afslutter han.

Fakta

  • Det er 7. gang Aarhus BSS mødes med HGU, og 1. gang FEB Groningen er med.
  • Fra Aarhus BSS deltog dekanen, prodekan for uddannelse, administrationschefen og institutlederne fra Økonomi, Virksomhedsledelse og Forretningsudvikling og Teknologi.
  • Det næste benchmarkmøde finder sted på Aarhus BSS i efteråret 2020.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om Aarhus BSS’ benchmark-aktiviteter, er du velkommen til at kontakte:

Lone Sannemann Jacobsen
los@au.dk
Fastnet: +4587152505
Mobil: +4530562189