Tankerne bag logoet og ”Aarhus BSS”

”Vi har ønsket at skabe en løsning, hvor vi allesammen kan være med, og som vi kan se os selv i”, forklarer institutleder Thomas Pallesen om tankerne bag navnet Aarhus BSS og det nye logo. Sammen med institutleder Christa Thomsen fortæller han her om de overvejelser, der ligger bag tilblivelsen af det nye logo og navn.

16.04.2015 | Mette Gebauer Johannsen

Christa Thomsen og Thomas Pallesen – institutledere på henholdsvis Institut for Erhvervskommunikation og Institut for Statskundskab – har begge været en del af den arbejdsgruppe, som i efteråret lagde hovederne i blød for at udtænke en ny profileringsstrategi, og som dermed er idémagerne bag vores nye navn og logo. De fortæller her nærmere om, hvorfor der var brug for fornyelse, og hvilke overvejelser, der ligger bag de nye løsninger.

Hvorfor var der behov for at udtænke et nyt navn?

Christa Thomsen: Afsættet for hele profileringsstrategien og dermed baggrunden for det nye navn og logo var et ønske om at øge synligheden overfor vores omverden. Som andre business schools har vi et behov for en tydelig identitet, så vi kan markere os og stå stærkt i forhold til både akkrediteringer, rekruttering af studerende og tiltrækning af forskningsmidler. I den sammenhæng spiller navn og logo en vigtig rolle.

Hvorfor er valget faldet på ”Aarhus BSS”?

Thomas Pallesen: Der var behov for et mere sigende navn end BSS og et navn, der var nemmere at sige og skrive end vores lange navn ”Aarhus University, School of Business and Social Sciences”. Da vi har brugt BSS i daglig tale igennem nogle år efterhånden, og flere og flere både internt og måske også eksternt forhåbentlig ved, hvad BSS refererer til, ville det være dumt ikke at gå videre med den forkortelse.

Christa Thomsen: Og brugen af Aarhus som en integreret del af navnet var noget, vi ret hurtigt nåede frem til. De business schools, vi sammenligner os med, bruger i mange tilfælde byen, den geografiske placering, i deres navn, og da det er i det selskab, vi skal markere os, giver det efter vores mening god mening. Så ”Aarhus BSS” er i høj grad inspireret af, hvad man gør mange andre steder - UBS Utrecht Business School, Mannheim Business School etc.

Men de steder, I refererer til, anvender jo ”Business School” i sin fulde form. Hvorfor kan vi ikke det?

Thomas Pallesen: Det var samtidig vigtigt at finde et navn, som kan rumme alle facetter af vores fakultet. Vi ville for eksempel ikke kunne kalde os ”Aarhus Business School”, da vi jo på den måde ville miste det andet ben i vores konstruktion – nemlig Social Sciences. Og det fulde navn synes vi som sagt ville være for langt at bruge i mange sammenhænge. Så derfor giver det mening at fokusere på forkortelsen BSS i kombination med vores geografiske placering.

Christa Thomsen: Det er jo også et forsøg på at få et navn, der er kort og mundret, og som hurtigt giver mening og kan bruges i forskellige sammenhænge – f.eks. helt ud i bybusserne. Selve kendskabet vil blive skabt henad vejen. Den implementeringsproces, vi står over for skal jo netop sikre, at navnet Aarhus BSS bliver bredt ud i mange forskellige kanaler til alle vores målgrupper.

Hvad er tankerne bag logoet?

Thomas Pallesen: Vi ønskede et logo, der kunne rumme alle vores fagligheder, og som samtidig understregede tilknytningen til Aarhus Universitet. Ved at anvende et udsnit af seglet, får vi navnet Aarhus Universitet med ind gratis. Hvis vi kigger på det nuværende AU-logo for eksempel, så tror jeg næppe, vi fornærmer mange ved at mene, at det ikke bredt set associeres med Aarhus Universitet. Der er derfor behov for at koble navnet Aarhus Universitet på, for at det giver mening for alle. Vores nye logo kan bedre stå alene, og når vi tænker brevpapir og andre ting, så sparer vi jo en linje ved, at vi ikke behøver at supplere med at tilføje Aarhus Universitet, da det allerede står i logoet.

Hvorfor har man valgt at bruge AU-seglet?

Thomas Pallesen: Udover den fordel, som jeg lige nævnte, så er AU-seglet jo noget, som mange medarbejdere givetvis genkender og holder af, hvilket næppe er et dårligt afsæt for det nye logo.

Christa Thomsen: Tidligere ASB havde jo et helt andet logo, så det er nyt for mig, men min fornemmelse var og er, at der vil være god opbakning til den del af logoet. Selve den visuelle kombination af AU og Aarhus BSS passer rigtig godt med vores brandingmodel, hvor man sådan lidt forenklet kan sige, at Aarhus BSS er barnet, og AU er ”forælderen”. Logoet viser, at Aarhus BSS har AU i ryggen – samtidig med, at vi er vores egen.

Thomas Pallesen: Logoet har desuden den fordel, at der samtidig er plads til at skrive institutnavnet, og det er vigtigt for de tidligere SAM-institutter, som ikke har tradition for at forbinde sig med fakultetet på samme måde, som man havde på tidligere ASB. På de gamle SAM-institutter kom instituttet identitetsmæssigt i første række. I anden række kom AU, og først i tredje række kom fakultetet.

Christa Thomsen: Som Thomas peger på, så er det anderledes for den anden halvdel af Aarhus BSS, som i højere grad har et behov for at kunne profilere sig som en samlet enhed - en business school.

Thomas Pallesen: Kort sagt, så har vi ønsket at skabe en løsning, hvor vi kan være med allesammen, og som vi alle på en eller anden måde kan se os selv i. Vi synes, vi har fundet en model, som kan rumme den brede faglighed og identitet, vi har på Aarhus BSS.

Aarhus BSS