Tilbage til campus – hvordan er de studerende klædt på?

Aarhus BSS åbner nu igen op for den fysiske undervisning på campus. Her får du et overblik over, hvordan de studerende er klædt på til genåbningen, hvilke services de tilbydes, og hvor de kan finde mere information.

24.08.2020 | Sinne B. Jakobsen

Foto: Colourbox

Kommunikation til de studerende:

  • Alle studerende – både nye og gamle – har modtaget en folder med guidelines og forholdsregler i forbindelse med genåbningen (læs folderen).
  • Studieportalerne og FAQ’en til Aarhus BSS-studerende opdateres løbende med den nyeste information omkring covid-19-situationen.
  • Alle kritiske informationer omkring undervisning og covid-19 sendes ud via Blackboard.

Information på campus:

  • Ved alle fysiske indgange og ved væsentlige kontaktpunkter på campus er der opsat information om de fem generelle råd fra Sundhedsstyrelsen
  • I hvert lokale og auditorie er der opsat oversigter over, hvordan de studerende skal placere sig iht. retningslinjerne om afstandskrav.

Hvad skal de studerende gøre, hvis de bliver smittet?

Studerende, som smittes med covid-19 opfordres til at melde det til studieadministrationen via en særlig smitteblanket. Fakultetet har i den forbindelse nedsat en smitteberedskabsgruppe, som håndterer evt. smitte blandt de studerende. Det er også smitteberedskabsgruppen, der informerer institutterne, som derpå giver den enkelte underviser besked.

Andre services til de studerende:

  • Studerende, der er forhindret i at møde op på campus pga. forhold direkte relateret til covid-19, kan søge om at få en studieassistent, der kan formidle indholdet af aktiviteterne på campus.
  • Studerende der er i risikogruppen eller er nervøse for at følge den fysiske undervisning kan kontakte studievejledningen og få en dialog om deres muligheder.
  • Al undervisning bliver streamet for at imødekomme de studerende, der følger undervisningen hjemmefra. Læs mere om streaming på denne side og i denne artikel.
  • Biblioteket, studievejledning, IT-support og andre services for studerende er bemandede, men der kan være begrænsninger i den fysiske åbningstid og der kan være krav om tidsbestilling. Det vil fremgå af FAQ’en.
Aarhus BSS