Tilbage til undervisningslokalet

Nu genåbner den fysiske undervisning, og mange undervisere skal - eller er allerede - tilbage i klasselokalet. Her får du en oversigt over de helt praktiske ting, du skal være opmærksom på, når du underviser fysisk.

24.08.2020 | Sinne B. Jakobsen

Hvad med afspritning af lokaler?

Der vil være rengøring i alle lokaler en gang om dagen, men det er både underviser og de studerendes ansvar at sørge for, at lokalerne forlades i afsprittet stand. Det er underviserens ansvar at igangsætte afspritningen. Som underviser skal du derfor gøre følgende, når du er færdig med din undervisning:

  1. Start med at desinficere dine hænder, før du rører ved desinfektionsudstyret. I lokalet vil der både være sprit i en flaske og udstyr til at desinficere bordene med.    
  2. Desinficér de borde og stole (ikke stofoverflader) som du har ansvaret for/selv har benyttet. Husk alle berøringspunkter (bordkant, underside, armlæn mv.) Brug desinfektionsmidlet til overflader (sprayflaske). Overfladen skal efterlades fugtig men ikke våd.
  3. Oplys de studerende om, at de skal afspritte deres borde og stole efter samme retningslinjer.
  4. Igangsæt desinficering af øvrige kontaktpunkter (gelænder, dørgreb, lyskontakter mv.) - enten af dig eller de studerende.
  5. Efterlad lokalet ryddeligt – efterlad ikke affald, papir og lignende på bordene.

Hvad med afstandskrav?

Alle lokaler og auditorier er inden semesterstart blevet gennemgået og dimensioneret, så de passer til det antal studerende, der skal følge undervisningen fysisk i det konkrete lokale.

I alle lokaler vil der være hængt oversigter op over, hvordan de studerende skal placere sig, alt efter om der er tale om stamhold, fællesforelæsninger osv. De studerende er selv ansvarlige for at orientere sig på oversigten. Orientér dig evt. i de lokale retningslinjer på dit institut ved at kontakte din institutsekretariatsleder.

Husk, at du som underviser som udgangspunkt skal stå 2 meter fra den forreste række studerende.

Hvad gør du, hvis de studerende sidder for tæt, eller I er for mange i lokalet?

Alle lokaler er som sagt dimensioneret, så de passer til det antal studerende, der skal følge undervisningen fysisk. Hvis du oplever, at I er for mange i lokalet, eller at I sidder for tæt, er det dit ansvar at afbryde undervisningen. Sker dette, skal du orientere din institutleder og din studieleder herom.

Hvad med mundbind?

Aarhus Universitet anbefaler for nærværende ikke, at studerende eller ansatte skal bære mundbind. Universitetet følger løbende sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Hvordan gennemgår du reglerne med de studerende?

Du får som underviser adgang til slides med gode råd og retningslinjer i forbindelse med genåbningen. Du vil modtage slidesene fra din studieleder, så snart de er klar.

Streaming - Hvordan gør du?

Som noget nyt bliver en stor del af undervisningen streamet i dette semester. Streamingen kører gennem Zoom. Det er derfor vigtigt, at du inden din undervisning opretter undervisningen som et Zoom-møde i Blackboard – ganske som du gjorde under den første lockdown. Når du har oprettet Zoom-mødet i Blackboard, kan de studerende tilgå linket og følge undervisningen via streaming.

Det eneste du skal gøre, når du ankommer til lokalet er, at sætte streamingkablet i din PC og følge vejledningen på bordet. I lokalet finder du også en vejledning til, hvilket kabel, du skal sætte i. Hvis du har brug for teknisk hjælp, når du står i lokalet, kontakt venligst din lokale IT Support på det nummer, som er oplyst i lokalet.

Bemærk, at det vil være markeret på tavlen, hvor du skal skrive, for at det kommer med på kameraet.

Find vejledning til streaming og optagelse af undervisning på medarbejderportalen. Bemærk, at siderne løbende opdateres i takt med, at IT udbygger de forskellige services. Husk derfor at holde dig opdateret.

Hvis du er interesseret i at deltage i en mini-workshop om den nye streaming-løsning, er du velkommen til at kontakte din lokale IT-Support for at høre mere.

Hvad gør du, hvis en af dine studerende bliver smittet?

Hvis en af dine studerende smittes med covid-19, vil du få besked fra dit institut (enten institutleder, studieleder eller institutsekretariatsleder).

Det vil være op til fakultetets smitteberedskabsgruppe og dekanen at vurdere, hvorvidt der skal ske yderligere tiltag (evt aflysning af fysisk undervisning, nedlukning af lokaler). Du vil naturligvis blive informeret hurtigst muligt omkring evt. tiltag.

Aarhus BSS