Undervisning i nye former

Hvordan underviser man hjemmefra under corona-krisen? Vi har talt med et par undervisere fra Institut for Statskundskab, en studieleder og en prodekan, som her fortæller om deres erfaringer. Man skal være omstillingsparat og acceptere vilkårene, lyder opfordringen.

02.04.2020 | Ingrid Fossum

Derek Beach på sit hjemmekontor. Foto: Privat

Merete Bech Seebergs hjemmearbejdsplads. Foto: Privat

Carsten Jensen hilser fra skrivebordet. Foto: Privat

Per Andersen ved computeren derhjemme. Foto: Privat

Professor Derek Beach og adjunkt Merete Bech Seeberg har de seneste uger måttet tilpasse deres undervisning til online platforme som Adobe Connect og Zoom. De fortæller her, hvordan omstillingen til de nye undervisningsformer har fungeret.

”I denne krisesituation må vi acceptere, at vi ikke udnytter alt det, som online undervisning egentlig kan,” siger Derek Beach. ”Det kræver mere tid og planlægning, end vi har haft her, men jeg har flere gode ideer til, hvordan man kan bruge digitale værktøjer i undervisningen. Fx. korte videoforelæsninger som kommentar til en tekst eller kortere live-forelæsninger med indlagt quiz eller afstemninger for at variere forelæsningens ensrettede kommunikation.”

For Merete Bech har det at kunne optage forelæsninger og lægge dem på YouTube og Blackboard været en stor hjælp ift. at kunne tilrettelægge hverdagen bedst muligt. Desuden har hun konverteret nogle af konfrontationstimerne til 10 minutters Skype-samtaler med de enkelte studerende.

”Alt taget i betragtning fungerer undervisningen overraskende godt,” fortæller hun. ”Når både underviser og studerende accepterer vilkårene og er kreative og fleksible, så går det godt. Og hvis man skal fastholde de studerende igennem det her forløb, så er man også nødt til at give dem noget individuel tid”.

Studieleder Carsten Jensen fra Institut for Statskundskab roser underviserne og de studerende for deres omstillingsparathed i denne svære situation:

”Jeg er imponeret over den omstillingsparathed og det meget store engagement, som både studerende og undervisere har vist,” siger han. ”Der er ingen tvivl om, at det her er en meget udfordrende situation for mange – ikke mindst for dem, der har børn, hvilket mange undervisere og studerende jo har. Det er virkeligt stærkt!”

Beredskabsgruppe etableret

Carsten Jensen er del af den nyoprettede studieberedskabsgruppe som foruden ham består af prodekan for uddannelse, Per Andersen, studieleder Lars Esbjerg, studiechef Anni Langberg, kommunikationschef Aase Bak, administrationschef Anne Bækby Johansen og rådgiver Margrethe Vejs-Petersen.

Gruppen har fået mandat til i samråd med fakultetsledelsen at træffe beslutninger om den løbende udmøntning af de beslutninger, der træffes i universitetsledelsen, fakultetsledelsen og uddannelsesudvalget og til at kommunikere til institutter, studerende og administration herom.

Arbejdet i beredskabsgruppen er ikke helt enkelt”, tilkendegiver Per Andersen, ”for stort set alle studieadministrative bolde er i luften på én gang. Alle mennesker i det ganske land er jo i én eller anden grad påvirket af situationen, så vi forholder os til, om og hvordan de studerendes studiesituation bliver påvirket af det forhold, at AU er fysisk nedlukket”.

Kæmpe indsats fra undervisere og studerende

Per Andersen mener dog, at gruppen er godt hjulpet af den måde, som underviserne og de studerende har håndteret omlægningen af undervisningen på:

”Det er tale om en meget pludselig omvæltning, men underviserne og de studerende har udvist både stor forståelse og handlekraft og taget opgaven på sig. Det er jo en helt ny måde både at arbejde og at studere på, når de vante virkemidler og redskaber og strukturen i hverdagen skal tilpasses så hurtigt. Der ligger en kæmpe indsats bag hele vejen rundt, og det er imponerende godt gået.”

Det er imidlertid ikke uden grund, at det lykkes, tænker prodekanen.

”At det kan lade sig gøre, skyldes bl.a. det forhold, at vi på AU for nogle år tilbage vedtog en digitaliseringsstrategi, der blandt andet sigtede mod at inddrage educational it-værktøjer i undervisningen og klæde vores undervisere på til at kunne gøre dette,” fortæller han. ”Hvis ikke der var blevet tænkt i rettidig omhu, ville vi ikke være lykkedes så godt. Underviserne har i det store og hele vidst, hvad de skulle gøre eller hvor de skulle hente hjælp, da vi pludselig skulle skifte format, så en mangeårig indsats på det område viser sin værdi i disse dage”.


Vil du have hjælp til din online undervisning?

Aarhus BSS