Unge AU-forskere får millionbevillinger fra Sapere Aude

Postdoc Anders Bredahl Lock fra Institut for Økonomi og CREATES er blandt de ti lovende forskningstalenter fra Aarhus Universitet, der mandag d. 19. december kunne takke ja til rundhåndede beløb fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program.

21.12.2011 | Anne Shirin Ørberg

De ti udvalgte AU-forskere modtager hver især et beløb på mellem 2,1 og 2,8 mio. kroner til deres forskning. Bevillingerne falder i kategorien ”Ung eliteforsker”, og der er gevinst på alle fire hovedområder.

På BSS er det Anders Bredahl Kock fra Institut for Økonomi, der har fået del i Sapere Aude-midlerne til sit forskningsprojekt. Helt præcist vil 2.378.920 kroner bidrage til nærmere studier af såkaldt orakelefficient økonometrisk modellering.

Bevilling skaber muligheder
Anders Bredahl Kock er begejstret for den anselige pose penge, der skal give hans projekt et fagligt løft:

- Det giver mig mulighed for at besøge de bedste forskere inden for mit felt og dermed modtage uvurdelige input og kommentarer, der kan forbedre mine forskningsprojekter.

Han fortæller desuden, at bevillingen ikke kun vil komme ham selv til gode. Han agter nemlig at invitere relevante udenlandske forskere til Aarhus, hvor andre interesserede kan få et indblik i feltet ved at deltage på gæsternes ph.d.-kurser og seminarer.

Orakel-metode skal forudsige pensionsalder
Projektet er relevant for forsikringsselskaber og samfundsøkonomien som helhed. Målet med den anvendte del af Anders Bredahl Kocks forskning er nemlig at forudsige, hvornår forskellige befolkningsgrupper i Danmark trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Dette gøres hjælp af de orakelefficiente estimatorer. Orakelefficient økonometrisk modellering er en særlig metode til at identificere, hvilke – blandt virkelig mange - potentielle forklarende variable der skal inkluderes i modellen.

- Det vil sige, at du kan estimere modellens parametre med samme præcision, som hvis et orakel havde fortalt dig, hvilke variable der var relevante at have med, og hvilke der var irrelevante. Deraf navnet, forklarer Anders Bredahl Kock.

Med dette økonometriske ”orakel” kan Anders Bredahl Kock finde nålene i en ellers uoverskuelig høstak af variable, der potentielt kan have betydning for, hvornår danskere går på pension. Og nu er projektet så hjulpet yderligere på vej af knap 2,4 mio. kroner.

FAKTA
Sapere Aude er et karriereprogram, der skal støtte de mest talentfulde yngre forskere og således bakke op om dansk forskning i verdensklasse. De ti udvalgte projekter på AU får samlet del i mere end 28 af de i alt 124 mio. kroner, der går til unge eliteforskere. Der var i alt 45 bevillinger på højkant i år.

Udover de netop uddelte midler på postdoc-niveau bevilger Sapere Aude penge til lektorer i ”Forskningsleder”-kategorien, og fra 2012 ligeledes til professorer i kategorien ”Topforsker”. Programmets latinske navn kan oversættes til ’vov at vide’.

Kontakt:

Anders Bredahl Kock

Postdoc
Institut for Økonomi og CREATES
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

E-mail: akock@creates.au.dk
Tlf: 8716 5273
Web: au.dk/en/akock@econ

Aarhus BSS