Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

”Vi har et fantastisk fundament”

Prodekan for uddannelse Per Andersen husker 2017 som et år, der stod i akkrediteringens tegn. Og et år, hvor han blev bekræftet i, at Aarhus BSS har et fantastisk fundament for at skabe uddannelser af højeste kvalitet.

Foto: Ingrid Fossum, Aarhus BSS Kommunikation

Hvad vil du gerne fremhæve fra året, der er gået?

For mig har akkrediteringsarbejdet fyldt rigtigt meget – både det nationale og de internationale. I alle forløb oplevede jeg stort gåpåmod og engagement hos alle involverede – og en stolthed over vores fakultet og uddannelser. Det var en stor oplevelse.

For mig er det også en kæmpe glæde, at alle akkrediteringsinstitutioner fremhævede, at vi på Aarhus BSS har en fantastisk kvalitetskultur ift. vores uddannelser. Vi har dygtige undervisere og administrativ support, tilfredse studerende – kort sagt, det bedste fundament for rigtig gode uddannelser, for vi kan altid arbejde med at forbedre et kvalitetssystem, mens det straks er sværere at udvikle en kultur.

Jeg er også glad for, at vi i år er kommet godt i gang med at kigge på vores uddannelsesportefølje på tværs af fakultetet. Det er vigtigt, at vi får taget et samlet blik på vores uddannelser, så vi kan skærpe de enkelte uddannelsesprofiler. Det er et arbejde, som jeg glæder mig til at fortsætte til næste år.

Hvad ser du frem til i 2018?

Jeg ser meget frem til at få slået søm i den danske institutionsakkreditering. For dét skal vi, og vi har også både kvaliteten og den rette indstilling til det.

Derudover skal vi gøre brug af Educational IT mere systematisk. Mange af vores undervisere er allerede godt i gang og har afprøvet mange forskellige værktøjer. Men for at vi bedre kan understøtte brugen af EDU IT, er det vigtigt, at vi i fællesskab bliver klogere på, hvad der fungerer og ikke fungerer. Det er en proces, som tager tid, men som også har potentiale til at give rigtig meget til de studerendes læring. 

Vi skal også fortsætte det løbende arbejde med at sikre, at vores kandidater er klædt godt på til deres fremtidige arbejdsliv. Det gør vi blandt andet ved at skabe klare uddannelsesprofiler, men også ved at se til, at de studerende så vidt muligt får samarbejdet med erhvervslivet i løbet af deres uddannelse.

Mange studerende skriver i dag speciale i samarbejde med en virksomhed, og mange tager i projekt-orienterede forløb, hvor de lærer at anvende deres viden. På den måde får vi det akademiske til at spille sammen med det praktiske. På flere af vores kandidatuddannelser er et kursus i career management skills, der understøtter de studerende i at blive klogere på egne kompetencer, nu også et godt supplerende tilbud, og det håber jeg, at vi på sigt kan udbrede til samtlige uddannelser.

Hvad vil du gerne sige til medarbejderne afslutningsvist?

Jeg vil gerne ønske alle medarbejdere en rigtig god jul og sige tak for året, der er gået. Jeg ser frem til, at vi næste år sammen skal fortsætte arbejdet med at gøre Aarhus BSS’ uddannelser endnu bedre – at vi sammen skal få alt det gode, vi allerede har, til at spille sammen med det nye, der kommer, så det giver faglig mening og mening for vores studerendes læring og uddannelse.