Aarhus BSS Hilsner fra ledelsen

”Vi skal finde de skæve ideer frem”

For dekan Thomas Pallesen var 2017 et år med mange højdepunkter. I 2018 glæder han sig blandt andet til at arbejde videre med at øge fakultetets hjemtag af eksterne bevillinger – især gennem de mere skæve ideer, som kan være med til at løse samfundets udfordringer.

Foto: Ingrid Fossum, Aarhus BSS Kommunikation

Hvad vil du gerne fremhæve fra året, der er gået?

Jeg synes, at der er meget at fremhæve fra 2017. Blandt andet den imageanalyse, som vi gennemførte i foråret, som viste, at 1/3 af vores stakeholders allerede kender navnet Aarhus BSS. Det blev jeg meget positivt overrasket over. Jeg er også glad for, at integrationen af virksomhedskommunikationsdelen af BCOM i MGMT ser ud til at være godt på vej. Og at den store flytterokade er veloverstået og har givet bedre undervisningslokaler og studiemiljøer til vores studerende.

Året har også budt på besøg af både AMBA og EQUIS-panelerne, og det har været gode og konstruktive oplevelser. Jeg er meget glad for, at vi nu har fået en 5-årig AMBA-akkreditering, da det er en stor anerkendelse af vores efter- og videreuddannelser. Selvfølgeligt særligt MBA’en, men kvaliteten af vores andre efter- og videreuddannelsestilbud er af tilsvarende kaliber. Jeg er også meget tilfreds med, at Aarhus BSS nu for første gang har fået en EQUIS-akkreditering, der dækker hele fakultetet. Det er en stor anerkendelse af vores ambition om både at have stærke business og social sciences discipliner og vores bestræbelser på samtidig at fremme uddannelses- og forskningssamarbejder i krydsfeltet mellem business og social science, som vi mener er til gavn for vores studerende og vores aftagere.  

I år har vi også sat turbo på vores erhvervsrelationer ved at ansætte René Rohrbeck som Associate Dean for External Relations. René er allerede i fuld gang med at besøge virksomheder og danne relationer, så der kommer til at ske en masse på dette område fremover.

Hvad ser du som centrale opgaver i 2018?

Jeg er meget optaget af, at vi på Aarhus BSS lægger kræfter i at øge vores hjemtag af eksterne bevillinger. Vi er nødt til at tænke ud over finansloven og få gang i flere ansøgninger – også til private fonde. Her ligger der et stort potentiale, især hvis vi kan komme med lidt mere skæve ideer, der kan bidrage til at løse nogle af samfundets problemer. I 2017 har vi brugt meget tid på at finde ud af, hvordan vi på fakultets- og institutniveau kan støtte forskerne i at blive bedre til at få de store og prestigefyldte bevillinger. Det er ikke nemt, men vi har haft en rigtig god dialog med de faglige miljøer og vil fortsætte arbejdet i 2018. Blandt andet planlægger vi at nedsætte et Forskningsudvalg, som skal hjælpe forskerne med de større ansøgninger.

Et andet centralt område i 2018 vil fortsat være samarbejdet og dialogen med vores eksterne relationer. Kort sagt er det vigtigt, at Aarhus BSS bliver ved med at uddanne kandidater, som der er brug for, og som kommer i gode jobs. Det er et af vores vigtigste succeskriterier som en bredt funderet business school. Her vil jeg også gerne fremhæve vores dygtige Advisory Board, som giver os god og konstruktiv kritik i forhold til vores uddannelser, og som vi har en fantastisk dialog med. For samtidig med at vi lytter til vores omgivelser, har vi jo også selv et godt bud på, hvad der rører sig. Og ud af dialogen kommer der rigtig meget godt.

Hvad vil du gerne sige til medarbejderne afslutningsvist?

Allerførst vil jeg gerne takke alle medarbejdere for et rigtig godt år her på Aarhus BSS.

Vi er i det hele taget ret privilegerede; vi har mange dygtige og dedikerede medarbejdere, mange dygtige og engagerede studerende og meget ungt talent, som vi skal dyrke og fastholde. Men vi skal naturligvis ikke bare stille os tilfreds med tingenes tilstand. Vi skal blive ved med at søge at gøre tingene endnu bedre – også for at gøre en forskel uden for vores egne mure. Som business og social science fakultet er det vores eksistensberettigelse at bidrage til at løse nogle af samfundets helt grundlæggende problemer.