Om Blackboard

Hvad er Blackboard?

Blackboard er et system for online kursushåndtering og e-læring. Det betegnes også som et LMS – Learning Management System. Som med AULA og CampusNet kan Blackboard derfor bruges til formidling af vigtigt information omkring kurser, som samlingspunkt for kursusmateriale og som forum for online læring og studenteraktiviteter. Blackboard vil erstatte AULA og til dels CampusNet på Aarhus BSS fra efteråret 2013. HA- og Cand.merc.-studerende vil dog først skifte fra CampusNet til Blackboard fra februar 2014 med undtagelse af ITKO-studerende. Studerende på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi overgår til den nye version af Blackboard februar 2014. Blackboard vil senere blive udrullet på hele AU. Man vil efter overgangen til Blackboard forsat kunne anvende AULA og CampusNet til at hente gemte dokumenter etc. 

Markedsledende inden for LMS
Blackboard leveres af det amerikanske firma med samme navn, og har hovedkvarter i Washington DC og i Amsterdam. Blackboard blev grundlagt i 1997, og er i dag markedsledende inden for LMS med en markedsandel på godt 50% på verdensplan. Blackboard anvendes i dag på over 9.300 uddannelsesinstitutioner i over 60 lande, og er ledende inden for standarder på uddannelsesområdet.

Fordelene ved Blackboard
Blackboards store styrke ligger dog i mulighederne for bedre online læring og samarbejde imellem studerende og underviser og studerende imellem. Blackboard stiller en lang række redskaber til rådighed, som kan styrke den online læring, den studerendes forberedelse til undervisningen og undervisers indblik i de studerendes læring og aktive deltagelse. Ved undervisning af større hold bliver det med Blackboard nemmere at tilvejebringe individuel og kollektiv feedback, samt at følge hver enkelte studerendes progression og bidrag mere minutiøst. Blackboard tilvejebringer dermed mulighed for at tilrette undervisningen og den studerendes læring mere fleksibelt og varieret mellem fysiske undervisningsgange og online forberedelse og læringsaktiviteter.

 

Blackboard er som redskab et strategisk valg i relation til AU satsning på Educational IT, med det mål at styrke det indre uddannelsesmarked og bevægeligheden for studerende og undervisere internt på AU, samt som redskab til styrkelsen af den studerendes læring.

 

Blackboard for underviser

Med Blackboard kan du som underviser nemt dele kursusmateriale med dine studerende både før og efter undervisningen. Blackboard gør det nemt at inddele de studerende i grupper og giver dem forskellige samarbejdsværktøjer, der kan styrke deres læring og samarbejde. Du kan som underviser nemt tilgå deres arbejde og give feedback, samt oprette forskellige tests, surveys og opgaver til dem. Blackboard gør det endvidere nemt for dig at få samlet overblik over dit kursus og følge dine studerende.

Du kan finde hjælp og inspiration til anvendelsen af Blackboard i vores brede variation af vejledningsmateriale. Således findes der både skriftlige manualer, quick guides og videovejledninger. Alt vejledningsmateriale er tilpasset til Aarhus BSS' behov og arbejdsprocesser.

426182 / i40