Kopier kurser

Det er muligt at kopiere indhold og struktur fra eet kursus til en andet i Blackboard. I videoen vises 3 forskellige metoder på hvordan du kan kopiere kursusindhold og -struktur. 

428838 / i40