OM KURSUSEVALUERING

Kvalitet i undervisning

Aarhus Universitet ønsker kontinuerligt at udvikle kvaliteten i undervisningen og understøtte et frugtbart uddannelsesmiljø med de bedst mulige vilkår for de studerendes læring. For at sikre kvaliteten i undervisningen og udvikle kursusforløb og uddannelser på højeste niveau er det et centralt element løbende at inddrage kvalificeret feedback fra de studerende og få deres vurdering af undervisningen og kursusforløbene.

Fælles digital kursusevaluering på Aarhus BSS

Aarhus BSS besluttede i 2014 at udvikle og implementere nyt fælles digitalt evalueringssystem til evaluering af kursusforløb. Dette nye digitale system udvikles og implementeres i løbet af 2015 og 2016. Udviklingsarbejdet tager blandt andet afsæt i AU rapporten: ”Forslag til etablering af fælles mål for undervisningsevaluering på Aarhus Universitet” der anbefaler et evalueringssystem, som kan bidrage med systematisk og praktisk anvendelig evaluering af kursusaktiviteterne og deres effekt på de studerendes læreprocesser.

Formålet med en fælles procedure på Aarhus BSS

  • Evalueringen skal være et pædagogisk instrument, der giver værdifuld information til underviserne om kurset og danne grundlag for udvikling af undervisning og kursusforløb.
  • Evalueringen skal bidrage til kvalitetsarbejdet og give mulighed for tilvejebringelse af udvalgte nøgletal.
  • Evalueringen skal på en kosteffektiv måde tilvejebringe evalueringsdata fra studerende til undervisere, studieledere og studienævn.

Hvem er vi?

Mustapha Ali El-Ahmad

Teamleder, Aarhus BSS IT & digitalisering ¿ Kursusevaluering