Support

Guides om hvordan du tilretter din kursusevaluering


1. Sådan sætter du din kursusevaluering op ved semesterstart

2. Sådan sætter du din kursusevaluering op ved semesterstart for videregående uddannelser

3. Ændre datoerne for din kursusevaluering

4. Sådan tilføjer du spørgsmål til din kursusevaluering

5. følg svarprocenten live

Vi arbejder med Kursusevaluering på Aarhus BSS:

Mustapha Ali El-Ahmad

Teamleder, Aarhus BSS IT & digitalisering ¿ Kursusevaluering

Deling af resultater mellem undervisere i et team

Underviser rolle - hvad betyder det?

I starten af semesteret tjekker den kursusansvarlige at de alle undervisere er koblet på evalueringen af kurset. Den Kursusansvarlig vil der blive mødt af at underviseren kan have forskellige roller. Herunder er en beskrivelse af hvad de forskellige roller betyder:

 • T = Underviser/forelæser
 • TA = Holdunderviser/instruktor
 • T+TA = en der underviser både på forelæsning og hold.
 • V = Vejleder, hvis der er valgt skema til vejledningsforløb: Vejledning(D) eller HD_seminar.

De forskellige roller er centrale når kurset evalueres med skemaet: Standard+Hold(B) som betyder at der både er forelæsninger og holdundervisning der skal evalueres. Der hentes forskellige spørgsmål ind til en underviser alt efter hvilken rolle underviseren har.

Underviserrolle Spørgsmål
T
 • Underviseren – [navn på underviser] - var god til at formidle stoffet
 • Har du kommentarer til underviserens formidling? 
TA
 • [Navn på holdunderviser] var god til at understøtte vores læring
 • Der var relevante læringsaktiviteter på holdtimerne
 • Vi fik gode råd om, hvordan man bedst arbejder med stoffet
 • Jeg synes, der har været en god stemning til holdtimerne
 • Hvad var i særlig grad godt ved holdundervisningen og hvordan synes du holdundervisningen kunne forbedres?

Evalueringsrapporter - hvem får hvad?

Herunder ser du et eksempel på hvordan resultaterne på de forskellige standard evalueringsspørgsmål bliver sendt til forskellige interessenter. Vær opmærksom på at nogle studienævn har besluttet at der ikke automatisk skal sendes rapporter til kursusansvarlige med oplysninger om holdundervisere. 

Vil du gerne samle dine mails om kursusevalueringsrapporter i en mappe i Outlook? Her kan du se hvordan

Opret en regel i Outlook ved at højreklikke på en mail fra evalueringsteamet.

Vælg afsender og emnefelt som svarer til de mails du ønsker at samle i mappen.  Opret en mappe under "select folder".

Klik "New" for at oprette en mappe.

Navngiv mappen så den giver mening for dig.

Klik "OK" 

Kør reglen hvis du ønsker at samle tidligere mails i mappen

Find flere vejledninger til outlook her