Forskningens Døgn

Information til forskerne

SKAB SYNLIGHED OMKRING DIN FORSKNING –  VÆR MED TIL FORSKNINGENS DØGN

Aarhus Universitet inviterer onsdag den 22. april 2020 kl. 14-18 befolkningen indenfor til Forskningens Døgn, som finder sted i og omkring Stakladen. Her har du og dine forskerkolleger mulighed for at præsentere jeres forskning for et bredt publikum i forbindelse med den årlige, landsdækkende videnskabsfestival.

Du kommer bredt ud med din forskning
Historisk set har vi besøg af mindst 1.000 borgere under Forskningens Døgn, som er gratis og åbent for alle. Derudover bliver der op til arrangementet skabt stor opmærksomhed om Aarhus Universitets aktiviteter, bl.a. med et husstandsomdelt program til ca. 120.000 husstande i Aarhus og omegn, bannere og digitalskærme i bybilledet, online-annoncering på de sociale medier og direkte markedsføring hos relevante aktører. Samtidig gør vi en særlig indsats for at skabe presseomtale af arrangementet og den forskning, der præsenteres.

Fremragende forskning
Målet er at give den brede befolkning et billede af alle de former for fremragende forskning, der er med til at markere Aarhus Universitet som et bredt, forskningsintensivt universitet i international særklasse.

Forskningens Døgn skaber plads til at formidle mange typer af forskning til et bredt publikum. Alle på tværs af de fem fakulteter kan bidrage med aktiviteter, og Forskningens Døgn er en oplagt mulighed for at skabe synlighed omkring din forskning.

Sådan kan du engagere dig
Såvel garvede forskere som unge forskningstalenter kan være med, og alle idéer er velkomne – jo mere spektakulære, inspirerende og publikumsinddragende aktiviteter, jo bedre. Vi tilbyder rammer til følgende typer aktiviteter, som tidligere er gennemført med succes:

  • Speedforedrag af 10 eller 20 minutters varighed (inkl. spørgetid), hvor du kondenserer dit/jeres forskningsområde til en 'spiselig' omgang forskningsformidling.
  • En stand i Stakladen med hands-on-eksperimenter, workshops, udstillinger eller andet, der inddrager publikum.
  • Tværfaglige paneldebatter eller workshops, som involverer publikum.

Det skal du IKKE bekymre dig om …
AU’s afdeling for Events og Kommunikationsstøtte står for:

  • Praktik omkring lokaler 
  • Praktik omkring borde, stole, postervægge, strøm etc. til standene
  • Markedsføring af hele arrangementet

Tilmelding senest fredag den 28. februar 2020
Find tilmeldingsskemaet her, og send det til Charlotte Boel på cbo@au.dk senest fredag den 28. februar. Skriv maks. fem letforståelige linjer om den forskning, du vil præsentere, og lav en fængende overskrift, så teksten kan bruges som appetitvækker til din aktivitet i husstandsomdelte program. Udgangspunktet skal være, at alle kan forstå præsentationen af din aktivitet.

Mere information
Tjek www.au.dk/fd, eller kontakt AU’s projektleder på Forskningens Døgn:
Charlotte Boel, tlf. 3069 8081 eller mail cbo@au.dk

Du vil modtage yderligere praktisk information om arrangementet i midten af marts.